Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 20.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica kemije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA PODGORAČ
Kategorija:
Mjesto rada:
Podgorač
Rok prijave:
20.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
PODGORAČ, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
16 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA HINKA JUHNA PODGORAČ
Kontakt:
osobni dolazak: HINKA JUHNA 8, PODGORAČ
pisana zamolba: Hinka Juhna 8, Podgorač
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Hinka Juhna Podgorač, Osnovna škola Hinka Juhna Podgorač, Podgorač, objavljuje NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA Učitelj/ica kemije – određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati), mjesto rada OŠ Hinka Juhna Podgorač, do povratka radnice na rad. Smještaj: nema smještaja Naknada za prijevoz: u cijelosti Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Razina obrazovanja: fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: nije važno Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru na mrežnoj stranici škole na poveznici: http://os-hjuhna-podgorac.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“. Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, elektronski ispis radnog staža iz HZMO (ne stariji od roka natječaja) , uvjerenje nadležnog suda kako se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od roka natječaja), također trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnosti kandidata e - mail adresa, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje). Prijava na javni natječaj mora biti vlastoručno potpisana.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. i člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Hinka Juhna Podgorač, Podgorač da se njegovi osobni podaci koriste, prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provedbe i realizacije natječajnog postupka za zapošljavanje sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu s naznakom „Za natječaj”: OSNOVNA ŠKOLA "HINKA JUHNA" PODGORAČ Ulica Hinka Juhna 8 31433 Podgorač Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici škole dana 13. listopada 2021. godine, a rok za prijavu kandidata je do 20. listopada 2021. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117635798
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.