Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Učitelj/učiteljica engleskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
Kategorija:
Mjesto rada:
Nova Bukovica
Rok prijave:
18.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
NOVA BUKOVICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
Kontakt:
pismena zamolba: ZAGREBAČKA 28, 33518 NOVA BUKOVICA
Ostale informacije:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimiri Nazora Nova Bukovica, ravnateljica Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA SLOVAČKOG JEZIKA - 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno nepuno radno vrijeme, 14 sati ukupnog tjednog zaduženja UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno nepuno radno vrijeme, 14 sati ukupnog tjednog zaduženja UČITELJ/ICA MATEMATIKE - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog zaduženja.(zamjena za rodiljin i roditeljski dopust) UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog zaduženja ( zamjena za rodiljin i roditeljski dopust) Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj: 47/96, 56/01) i ostalim važećim propisima. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta te po mogućnosti adresa elektroničke pošte i kontakt telefon) i naziv mjesta na koje se kandidat prijavljuje. Uz vlastoručnu potpisanu pisanu prijavu potrebno je priložiti: 1. Životopis 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. Presliku domovnice ( preslika ili elektronički ispis putem sustava e-Građani) 4. Uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci) 5. Potvrda o radnom stažu-elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na šalterima Područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike isprava. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08, 69/17). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske kandidate. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Stavka 1. navedenog zakona, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj, dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Prijavu na natječaj s kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je pravodobno podnesena. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje i intervju. Ako kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme održavanja, obavijest o sadržaju, pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, rok za objavu rezultata i rezultat natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://os-vnazora-novabukovica.skole.hr/ Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Vladimira Nazora, Nova Bukovica, da njegove osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje. Pisane prijave s naznakom „ZA NATJEČAJ“ podnose se putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: Osnovna škola Vladimira Nazora Zagrebačka 28 33518 Nova Bukovica

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103631794
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.