Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Tehnolog/inja na kompostani  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
Kategorija:
Mjesto rada:
Bjelovar
Rok prijave:
29.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
Kontakt:
pisana zamolba: Ferde Livadića 14a, Bjelovar
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
TEHNOLOG NA KOMPOSTANI - rukovodi, organizira i kontrolira izvršavanje rada neposrednih izvršitelja u RG Kompostana; - odgovoran je za tehnologiju rada kompostišta te za pravilno i kontinuirano funkcioniranje kompletnog sustava; - vodi evidencije o radu sustava te o funkcionalnom stanju radnih strojeva i opreme; - vodi evidencije o količinama zaprimljenog biorazgradivog otpada na kompostište; - vodi evidenciju radnog vremena radnika u RG Kompostana; - vodi brigu o stanju na kompostištu posebice u svezi zaštite od požara i drugih opasnosti; - predlaže i implementira tehnološki proces i organizaciju rada za poslove kompostišta; - kontaktira s poslovnim korisnicima, vodi evidenciju poslovnih korisnika te uvodi sve nastale promjene i dostavlja Službi prodaje – referentu prodaje komunalnih usluga; - obavlja prijave novih poslovnih korisnika, evidentira sve promjene koje utječu na cijenu usluge; - vodi očevidnike iz svoje domene odgovornosti; - prati inovacije na tržištu vezano za iskoristivost biorazgradivog otpada te predlaže Upravi mjere i načine primjene inovacija i širenja na nova tržišta; - analizira i podnosi izvješća o stanju, kretanju cijena biorazgradivog otpada te predlaže mjere za racionalizaciju troškova; - kontaktira s Fondom za zaštitu okoliša i ostalim nadležnim tijelima u svom djelokrugu rada; - dostavlja nadležnim tijelima propisana tjedna, mjesečna, kvartalna i godišnja izvješća vezana uz sakupljanje i odlaganje biorazgradivog otpada; - odgovoran je za primjenu zakonskih propisa i internih akata kojima je regulirano postupanje s biorazgradivim otpadom; - odgovoran je u svom dijelu sustava za primjenu zaštitnih sredstava, a rad je dužan organizirati na siguran način i u skladu sa zakonskim propisima; - odgovoran je za uredno, stručno i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada; - obavlja i ostale poslove u okviru svoje struke i stručnog znanja, a prema nalogu rukovoditelja RJ; - odgovara za svoj rad rukovoditelju RJ Stručni uvjeti: - VSS biotehničkih, prirodnih znanosti ili tehničkih znanosti, - tri (3) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - probni rad šest (6) mjeseci, - poznavanje rada na računalu, - vozačka dozvola Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Osoba se prima u radni odnos na određeno vrijeme, uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme. U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: • životopis • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika / scan osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice) • presliku / scan diplome • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (odgovarajućoj stručnoj spremi i struci) – preslika / scan radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici ili scanu, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 14 dana od dana objave oglasa neposredno ili poštom na adresu KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14A, s naznakom - „prijava na oglas“ ili e-mailom na adresu: [email protected] Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17, 98/19 i 84/21), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Za kandidate/kinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i usmenim razgovorom. O vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja i usmenog razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem kontakt broja telefona odnosno mobitela ili e-mail adrese. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni pisanim putem. Komunalac d.o.o. pridržava pravo poništiti ovaj natječaj u bilo kojem trenutku, bez posebnog obrazloženja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131351376
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.