Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.03.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Sveučilišni/a stručni/a prvostupnik/ca medicinsko – laboratorijske dijagnostike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Istarski domovi zdravlja
Kategorija:
Mjesto rada:
Labin
Rok prijave:
04.03.2021.

O poslu

Mjesto rada:
LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Istarski domovi zdravlja
Kontakt:
pisana zamolba: Flanatička 27, 52 100 Pula
Ostale informacije:
KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-21-2 Pula, 24.02.2021. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 1. DOKTOR MEDICINE – SPECIJALIST PEDIJATAR Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 2. DOKTOR MEDICINE - SPECIJALIST GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme 3. DOKTOR MEDICINE 3.1. Ispostave Buzet/Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.2. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.3. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme 3.4. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 3.5. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 4. DOKTOR DENTALNE MEDICINE Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme 5. SVEUČILIŠNI/STRUČNI PRVOSTUPNIK MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 6. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE U DJELATNOSTI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE Ispostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 7. LABORATORIJSKI TEHNIČAR Ispostava Labin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 8. FARMACEUTSKI TEHNIČAR Ispostava Labin - dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zamjena privremeno odsutnih radnika 9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad na stacionaru 9.1. Ispostava Pazin - dva (2) izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme 9.2. Ispostava Umag - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za rad na neodređeno vrijeme 10. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme 11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme 12. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinacijama PZZ i SKZZ 12.1. Ispostava Labin - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 12.2. Ispostava Poreč – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 12.3. Ispostava Pula – jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme 12.4. Ispostava Pula – dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 12.5. Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 13. STRUČNI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENO – FINANCIJSKE POSLOVE U ISPOSTAVI Ispostave Pazin/Pula - jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika 14. STRUČNI REFERENT ZA KADROVSKE POSLOVE Ispostava Pula - jedan izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme 15. SPREMAČICA 15.1. Ispostava Poreč - jedan (1) izvršitelj, rad na neodređeno vrijeme 15.2. Ispostava Pula - dva (2) izvršitelja, rad na određeno vrijeme zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti: 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad, poslijediplomski specijalistički studij pedijatrije, odobrenje za rad 2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad, poslijediplomski specijalistički studij ginekologije i opstetricije, odobrenje za rad 3. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, odobrenje za rad 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine, odobrenje za rad 5. Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, odobrenje za rad 6. Integrirani preddiplomski sveučilišni ili stručni studij fizioterapije, odobrenje za rad 7. Srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar, odobrenje za rad 8. Srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar odobrenje za rad 9. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad 10. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad 11. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad 12. Srednja medicinska škola, odobrenje za rad 13. Srednja ekonomska škola 14. Srednja škola upravnog ili ekonomskog usmjerenja, 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 15. Osnovna škola Napomena: Za točku 1. i 2. natječaja rok za prijavu je 15 dana od dana objave natječaja. Prijava na natječaj - kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente: zamolbu,
životopis,
domovnicu – preslika,
dokaz o završenom obrazovanju – preslika,
dokaz o položenom stručnom ispitu – preslika, (točka 1.- 12.)
odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (točka 1. – 12.)
uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stažu
Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije. Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Istarskim domovima zdravlja kao voditelju obrade da u njoj navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe natječaja, u svrhu sklapanja ugovora o radu, da ih objavljuje na svojim internetskim stranicama, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, te u svrhu upoznavanja javnosti o donesenim odlukama. Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade. Podnositelji prijave prije njenog podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice. Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na http://idz.hr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Istarski-domovi-zdravlja-Izjava-o-zastiti-osobnih-podataka.pdf Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili usmenu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta o čemu će biti obaviješteni putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja - www.idz.hr. Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja. Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave na adresu: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA 52 100 Pula, Flanatička 27
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
111685975
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.