Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.09.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni suradnik/stručna suradnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. za istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
18.09.2019.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. za istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti
Kontakt:
pismena zamolba: Milutina Barača 62, RIjeka e-mailom: posao@porin.hr
Ostale informacije:

Opis poslova: samostalno vođenje projekata, samostalna izrada studija, elaborata, poslovnih planova i naplate istih, sudjelovanje u vođenju edukativnih seminara N A T J E Č A J za radno mjesto: Stručni suradnik, 1 izvršitelj (m/ž) Rok prijave: 18.9.2019. Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska Vrsta ugovora: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju 6 mjeseci Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Kratki opis najvažnijih zaduženja radnog mjesta Samostalno vođenje projekata Samostalno pisanje studija, elaborata, poslovnih planova i naplata istih Sudjelovanje u vođenju edukativnih seminara Obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenog Uvjeti natječaja VSS ili više 3 godina iskustva u radu na projektima financiranim EU ili nacionalnim sredstvima Engleski jezik u govoru i pismu (napredno) Vozačka dozvola B kategorije Ukoliko je kandidat strani državljanin – aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu. Pod pojmom „VSS“ podrazumijeva se završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova, kao i visoka stručna sprema koju je osoba stekla sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijava Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „Stručni suradnik (m/ž)“ i treba sadržavati: životopis, vlastoručno potpisan, najmanje sljedećeg sadržaja: 1) ime i prezime kandidata; 2) broj telefona kandidata; 3) adresa elektroničke pošte; 4) navod o poslovima koje je kandidat radio s opisom glavnih zaduženja i vremenskim razdobljima u kojima je obavljao te poslove; 5) navod o stupnju znanja engleskog jezika; dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju) dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat stranac) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo) Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Prilozi mogu biti dostavljeni na stranom jeziku, uz prijevod na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču. Prijave na natječaj podnose se: u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Stručni suradnik – ne otvarati“, poštanskom pošiljkom na adresu: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Milutina Barača 62, Rijeka. Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava ukoliko je ista upućena preporučenom pošiljkom. Ukoliko je prijava upućena običnom pošiljkom, datum prijave smatrat će se dan primitka prijave na gore navedenu adresu. ili elektroničkim putem na adresu Riječke razvojne agencije Porin d.o.o.: posao@porin.hr. Zakonska prednost pri zapošljavanju Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se testiranje provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te uz prijavu na natječaj, uz dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja, podnijeti i dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Ostale odredbe i napomene Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani na razgovor. Kandidati mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja. Dostavljena dokumentacija se ne vraća. Kandidat koji bude odabran temeljem ovog natječaja, bit će dužan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti: 1) ugovor o radu i/ili rješenje o rasporedu na radno mjesto i/ili potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo na kojim je poslovima osoba radila u određenom razdoblju; 2) presliku vozačke dozvole; 3) uvjerenje o nekažnjavanju. Kandidat koji bude odabran temeljem ovog natječaja bit će dužan prije zaključenja ugovora o radu dostaviti: izvornik dokumentacije koja je vlastoručno potpisana, ako izvornik nije dostavljen uz prijavu. Ukoliko odabrani kandidat ne postupi po zahtjevu Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. za dopunu dokumentacije, odnosno za dostavu izvornika dokumentacije u roku koji mu za to bude ostavljen, smatrat će se da je isti odustao od svoje prijave. Trgovačko društvo Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
102880073
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.