Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 22.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Stručni/a radnik/ica i vrste - odgajatelj/odgajateljica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji dom Ruža Petrović
Kategorija:
Mjesto rada:
Pula-Pola
Rok prijave:
22.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Dječji dom Ruža Petrović
Kontakt:
pisana zamolba: P.Budicin 17, 52100 Pula
Ostale informacije:
Klasa: 112-01/21-02/4 Urbroj: 2168/01-60-77/07-21-3 Pula, 13.10.2021.
Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: 3i smjene
Noćni rad
Rad vikendom i praznikom

Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 14.10.2021. Natječaj vrijedi do: 22.10.2021.
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Strani jezici: Engleski jezik Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI Vozački ispit: Kategorija B Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Potrebna zvanja: završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti - polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalne djelatnosti, kineziologije psihologije, pedagogije, logopedije; radno iskustvo; položen stručni ispit; odobrenje za samostalni rad, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B- kategorije; da ne postoji zapreka iz čl. 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi
Razina formalnog obrazovanja VSS Rad noću i u smjenama i rad u dežurstvima
Opis poslova: sudjeluje u radu Komisije za prijem i otpust korisnika,
sudjeluje u radu Stručnog tima, Stručnog vijeća i ostalih tijela Doma,
sudjeluje u izradi planova i programa stručnog rada s korisnicima,
kontinuirano prati učinkovitost pojedinih programa,
sudjeluje u prijemu korisnika, upoznaje ga s kućnim redom, grupom i načinom života i rada u ustanovi,
pruža usluge odgoja za korisnike usluge smještaja, boravka i organiziranog stanovanja,
organizira odgojni rad u grupi korisnika; radi na jačanju grupne kohezije,
korisnicima pruža pomoć u savladavanju školskog gradiva i razvija samostalnost u savladavanju školskih obveza,
usmjerava i potiče interese korisnika vodeći računa o stupnju zrelosti i individualnim karakteristikama svakog pojedinog korisnika,
pruža socioemocionalnu podršku korisnicima,
prevenira rizične oblike ponašanja među korisnicima,
organizator je odgojnog rada u grupi i neposredno odgovara za funkcioniranje grupe i za svakog pojedinog korisnika u grupi,
vodi brigu o opremi i inventaru za koji je osobno zadužen,
odgovoran je za redovito održavanje i čišćenje grupnih prostorija i ostalog zajedničkog prostora,
zadužen je i odgovoran za odjeću i obuću korisnika i pravilno raspolaganje s njom,
vodi brigu da su korisnici primjereno obučeni, čisti i uredni,
vodi brigu o osobnoj higijeni korisnika,
sudjeluje u organizaciji ljetovanja, zimovanja i drugih izleta,
prema osobnim afinitetima organizira i vodi jednu slobodnu aktivnost za korisnike,
vodi brigu o džeparcu korisnika i ostalim financijskim primicima, te ih upućuje na pravilno korištenje novaca i štednju,
redovito održava i inicira grupne sastanke i Vijeća korisnika,
surađuje sa svim radnicima ustanove,
redovito i aktivno sudjeluje u radu Stručnog vijeća i aktivno sudjeluje u izradi godišnjeg plana i programa rada Ustanove,
piše izvještaje o korisnicima dva puta godišnje te vodi evidenciju kontakata korisnika i roditelja,
podržava i potiče međusobno druženje, povjerenje i pomoć među korisnicima,
pruža podršku i savjetovanje korisnicima,
potiče razvoj samopouzdanja i samokontrole kod korisnika,
prevenira rizične oblike ponašanja među korisnicima,
organizira i provodi učenje sa korisnicima, pruža im pomoć u savladavanju školskog gradiva i razvija kod korisnika samostalnost u savladavanju školskih obveza,
organizira i vodi iskustveno-edukativne radionice,
razvija kod korisnika navike zdrave prehrane,
provodi brigu o zdravlju korisnika,
sudjeluje u izradi jelovnika,
sudjeluje u pripremi za obroke (postavljanje i pospremanje stolova i pribora za jelo),
sudjeluje u pripremanju obroka odnosno samostalno priprema obroke,
osigurava i poslužuje topli i/ili hladni obrok korisnicima te vodi brigu o posuđu,
potiče usvajanje navika kulturnog ponašanja tijekom jela,
razvija radne navike korisnika uz sudjelovanje u održavanju čistoće stambenog prostora i okoliša doma,
poučava korisnike u planiranju obveza,
poučava djecu i mlade prepoznavanju svojih i tuđih emocija te izražavanju istih na odgovarajući način,
organizira razne aktivnosti u domu (sportskih, glazbenih, umjetničkih),
potiče djecu na uključivanje i pohađanje vanjskih slobodnih aktivnosti u skladu sa željama i mogućnostima svakog pojedinog djeteta,
organizira odlaske na kulturno-umjetnička događanja izvan ustanove (kino, kazalište, bazeni, sportski tereni) te izlete i aktivno im pomaže,
pruža individualnu i grupnu pomoć korisnicima u savladavanju nastavnog gradiva,
redovito odlazi u školu radi uvida u uspjeh korisnika, te prema potrebi poduzima mjere za njegovo poboljšanje,
usmjerava i potiče interese i potrebe korisnika vodeći računa o stupnju zrelosti i individualnim karakteristikama svakog pojedinog korisnika,
planira i organizira sastanke u grupi prema potrebi u rješavanju zajedničkih problema,
sa Stručnim timom dogovora individualne programe za korisnike,
vodi brigu o svim potrebama korisnika, kao i njihovom pravovremenom i adekvatnom opremanju,
surađuje sa obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalnu skrb, kao i ostalim relevantnim ustanovama i organizacijama,
surađuje sa volonterima i lokalnom zajednicom,
surađuje s roditeljima/skrbnicima, rodbinom korisnika,
brine o zdravlju korisnika usluge smještaja, boravka i organiziranog stanovanja,
za korisnike smještaja i organiziranog stanovanja osigurava suradnju s liječnikom te podjelu i kontrolu propisane terapije,
vodi brigu o održavanju higijene, urednosti i estetike unutarnjeg i vanjskog prostora Doma,
prema potrebi vrši prijevoz korisnika službenim vozilom, vrši preprate korisnika,
vrši poslove pripreme za ostvarenje plana i programa rada Doma,
vodi propisanu evidenciju i dokumentaciju,
radi tijekom tjedna, vikenda, noću, blagdanom i praznikom
prati i primjenjuje propise,
kontinuirano se stručno usavršava,
obavlja za Dom i ostale poslove iz domene svoje stručnosti sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga te,
obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja sukladno stručnoj spremi i radnom iskustvu.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: Životopis
Preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
Preslik dokaza o hrvatskom državljanstvu
Preslik dokaza o položenom stručnom ispitu
Preslik elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO-a o radnom stažu, ne starije od dana objave natječaja
Preslik uvjerenja o nekažnjavanju i da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci).

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom, na adresu: Dječji dom Ruža Petrović, Pino Budicin 17, 52100 Pula sa naznakom „Za zasnivanje radnog odnosa- ne otvarati“ ili osobno.
Pozivi kandidatima za razgovor i testiranje, bit će objavljeni na internetskoj stranici Doma: www.djecjidompula.hr Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Odluka o odabranom kandidatu bit će objavljena na internetskoj stranici Doma.
„Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102.stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Poslodavac: Dječji dom Ruža Petrović Kontakt: pisana zamolba: P. Budićin 17, 52100 Pula
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117648976
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.