Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Spremač / spremačica  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
03.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
Kontakt:
pismena zamolba: TKALČEVA 2, 47000 KARLOVAC
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Karlovac Upravno vijeće Dječjeg vrtića Karlovac raspisuje
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta spremač / spremačica (m/ž) i to: - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu za povećan obim poslova do 31.12.2020.g. Uvjeti za radno mjesto : prema čl. 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97): najmanje osnovna škola Opis poslova: radi na održavanju čistoće, urednosti i higijeni dnevnih boravaka djece i pratećih prostora kao što su sanitarije, predsoblja, garderobe, terase, kancelarije i dr.
brine o čistoći i urednosti vanjskog prostora, igrališta i dr.
dnevno rasprema i posprema ležaljke
vodi brigu o podjeli obroka djeci u dovoljnim količinama
pere i dezinficira termo posude za dovoz hrane, posuđa za jelo i pribora za jelo
surađuje s višom medicinskom sestrom
obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i po nalogu ravnatelja
Uz pisanu zamolbu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju: dokaz o stručnoj spremi
dokaz o hrvatskom državljanstvu
rodni list
- dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica), uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja)
vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
životopis
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Zamolba na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela ili neko od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 03.11.2020.g., na adresu Dječji vrtić Karlovac, Tkalčeva 2, 47000 Karlovac s naznakom: ˝Za natječaj za izbor spremačice za povećani obim poslova– ne otvarati ˝. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića www.vrtic-karlovac.hr . Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Karlovac dana 26.10.2020. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109816357
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.