Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Spremač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić Kamanje
Kategorija:
Mjesto rada:
Kamanje
Rok prijave:
29.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
KAMANJE, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić Kamanje
Kontakt:
pisana zamolba: Kamanje 105, 47282 Kamanje
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Kamanje Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kamanje raspisuje NATJEČAJ za popunu radnih mjesta SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s pola radnog vremena Prema čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) uz prijavu na natječaj kandidati prilažu: 1. Životopis 2. Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice) 4. Elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana od objave natječaja 5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj.) u smislu čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mj.) u smislu čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. Probni rad određuje se u trajanju od 30 dana. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima. Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz ĉl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17. i 98/19.) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se neposredno u administrativni odjel vrtića ili poštom preporučeno u roku 8 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za zapošljavanje” na adresu: Dječji vrtić Kamanje, Kamanje 105, 47 282 Kamanje. Nepotpune, nepotpisane, nepravovremene i prijave dostavljene elektroničkom poštom neće se razmatrati.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117907093
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.