Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Savjetnik/savjetnica za eu projekte  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. za istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
05.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Poznavanje stranih jezika:
Engleski jezik
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike excel
word
powerpoint
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o. za istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti
Kontakt:
pisana zamolba: Milutina Barača 62, Rijeka
Ostale informacije:
Opis poslova: - Redovito praćenje svih natječaja za financiranje iz EU fondova, međunarodnih i nacionalnih izvora - Izvršavanje svih poslova i aktivnosti vezanih uz područje pripreme i razvoja projekata iz područja od interesa za Društvo - Izrada projektne dokumentacije te prijava za EU i nacionalne natječaje, vodi složenije projekte, priprema izvješća prema ugovornim tijelima - Neposredno kontaktiranje i koordiniranje s vanjskim suradnicima te izvještavanje Uprave o njihovu radu - Briga za pravodobnu provedbu svih projektnih aktivnosti - Prikupljanje, obrada i pohrana materijala i dokumenata nastalih u svom radu - Pronalaženje novih klijenata u svrhu plasmana usluga Društva - Pronalaženje partnera za suradnju u međunarodnim projektima - Projektni menadžment - Provođenje postupaka jednostavne nabave u području svog rada - Prikupljanje, obrada i pohranjivanje materijala i dokumenata nastalih u njegovom radu - Obavljanje drugih poslova po nalogu nadređenog

Trgovačko društvo Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. dana 20. rujna 2021. godine raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto: Savjetnik za EU projekte, 1 izvršitelj (m/ž) Rok prijave: 29.9.2021. Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska Vrsta ugovora: Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju 6 mjeseci Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Uvjeti natječaja:  Radno iskustvo 5 godina u pisanju projekata, administraciji ili budžetiranju projekata financiranih iz EU fondova, nacionalnih i međunarodnih izvora sredstava
Engleski jezik u govoru i pismu na minimalnoj razini C1
Ako je kandidat strani državljanin – aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu
Poznavanje rada na računalu (MS Office paket)
Vozačka dozvola B kategorije
Poznavanje EU procedure i pravila, tipologije fondova i programa
Poznavanje projektnog menadžmenta
Poznavanje rada na računalu
VSS podrazumijeva završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova, ili stručni dodiplomski studij koji traje najmanje četiri godine, odnosno visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijava Prijava na natječaj mora sadržavati naznaku da se kandidat prijavljuje na natječaj za radno mjesto: „Savjetnik za EU projekte (m/ž)“ i sljedeće dokumente: dokaz o radnom iskustvu:
životopis – s podacima o adresi elektroničke pošte, broju telefona i s opisom poslova koje je kandidat obavljao te naznačenim razdobljem rada
ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno jednakovrijedna isprava u slučaju da je kandidat stranac i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca)
popis projekata na kojima je kandidat radio s podacima kao u tablici:
Naziv projekta Izvor financiranja Uloga kandidata na projektu Datum imenovanja Datum razrješenja (prestanka rada na projektu) dokaz o stručnoj spremi - preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju
dokaz o stupnju znanja engleskog jezika – preslika odgovarajuće potvrde (diploma, svjedodžba i slično) ili vlastoručno potpisana izjava kandidata – iz dokumenta mora biti vidljiv stupanj znanja jezika sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (od A1 do C2)
dokaz o poznavanju rada na računalu – preslika odgovarajuće potvrde (diploma, svjedodžba i slično) ili vlastoručno potpisana izjava kandidata
dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije – preslika vozačke dozvole
dokaz o državljanstvu - preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Prilozi mogu biti dostavljeni na stranom jeziku, uz prijevod na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču. Prijave na natječaj podnose se: u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Savjetnik za EU projekte– ne otvarati“, poštanskom pošiljkom na adresu: Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Milutina Barača 62, Rijeka. Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava ukoliko je ista upućena preporučenom pošiljkom. Ako je prijava upućena običnom pošiljkom, datum prijave smatrat će se dan primitka prijave na gore navedenu adresu.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća. Zakonska prednost pri zapošljavanju Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost pri jednakim općim i posebnim uvjetima za zasnivanje radnoga odnosa i rezultatima testova (kad se provodi), u odnosu na ostale kandidate. Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17) dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te istovremeno podnijeti dokumente kojima dokazuje svoje pravo na ostvarenje prednosti pri zapošljavanju. Uvid u popis potrebnih dokumenata kandidat može izvršiti putem sljedeće poveznice na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Ostale odredbe i napomene Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu bit će pozvani u daljnji selekcijski postupak - na razgovor i/ili na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja. Kandidati će u selekcijski postupak biti pozvani putem ostavljenih kontakt podataka. Prijavom na natječaj kandidat izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
116879952
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.