Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Referent/referentica za knjigovodstvene i računovodstvene poslove  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GRAD SUPETAR
Kategorija:
Mjesto rada:
Supetar
Rok prijave:
17.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
SUPETAR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Vrsta zaposlenja:
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GRAD SUPETAR
Kontakt:
pismena zamolba: GRAD SUPETAR, VLAČICA 5, 21400 SUPETAR
Ostale informacije:
KLASA: 130-01/19-01/4 URBROJ: 2104/01-03/1-19-3 Supetar, 9. listopada 2019. godine Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra, temeljem članka 37. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08., 61/11. i 04/18.), objavljuje OGLAS za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa I. Grad Supetar, u cilju korištenja mjere aktivne politike zapošljavanja „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Split, Ispostava Supetar, iskazuje interes i potrebu za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra. II. Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganja državnog stručnog ispita u skladu sa čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08., 61/11. i 04/18). Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, a provodi se u slijedećim upravnim tijelima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra za slijedeće radno mjesto: Odsjek za financije i proračun Referent za knjigovodstvene i računovodstvene poslove srednja stručna sprema ekonomskog smjera 1 III. Korištenje mjere može se odobriti nezaposlenoj osobi do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba vodi najmanje 30 dana kao nezaposlena osoba i koja nema: odgovarajuće radno iskustvo u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja i više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju. Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08., 61/11. i 04/18. – u nastavku teksta: ZSN). Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN-a. Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Grad podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom. Grad ne planira zaposliti polaznike nakon isteka osposobljavanja. Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje se do sada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a. Prijavama je potrebno priložiti: - kratki životopis, - dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe srednje škole), - presliku osobne iskaznice, - dokaz (potvrdu) Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba (ne stariju od mjesec dana) - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti vidljiva razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana). - izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti), - presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci. NAPOMENA: Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti zatražena dostava izvornika svjedodžbe, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te dokaza o radnom stažu. IV. Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu. Primanje polaznika u Grad Supetar provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidati koje odabere Grad Supetar bit će predloženi Zavodu. Ugovor će biti sklopljen s onim odabranim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima. Prijave se podnose na adresu: Grad Supetar (za stručno osposobljavanje za rad), Vlačica 5, 21400 Supetar, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči HZZ-a. Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Odluku o izboru kandidata donosi Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji i trajanju nezaposlenosti kandidata, a temeljem intervjua, o terminu kojega će pisanim putem biti obaviješteni svi kandidati koji budu udovoljavali ostalim uvjetima. Pročelnik JUO-a nije dužan obaviti odabir, te u svakom trenutku može donijeti odluku o poništenju javnog poziva, odnosno poziva za pojedina radna mjesta. Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresi: procelnik@gradsupetar.hr . Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj ploči HZZ-a, web stranici i na oglasnoj ploči Grada Supetra. PROČELNIK Ivica Blažević, dipl. iur.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103548256
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.