Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Računovodstveni referent-financijski knjigovođa (m/ž)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Vukovar
Kategorija:
Mjesto rada:
Vukovar
Rok prijave:
30.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Centar za socijalnu skrb Vukovar
Kontakt:
osobni dolazak: 32000 VUKOVAR, ŽUPANIJSKA 13
pisana zamolba: 32000 VUKOVAR, Županijska 13
Ostale informacije:
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VUKOVAR OIB:37171057441 KLASA: 112-02/21-01/56 URBROJ: 2196-127-01/5-21-2 Na temelju članka 39. Statuta Centra za socijalnu skrb Vukovar, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i Odluke Ministarstva KLASA: 100-01/21-02/1145; URBROJ:524-08-01-01/2-21-2 od 07. listopada 2021.god.. Centar za socijalnu skrb Vukovar r a s p i s u j e: NATJEČAJ za zapošljavanje jednog računovodstvenog referenta/ice- 1. izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme Uvjeti: - hrvatsko državljanstvo - srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja - 1 godina radnog iskustva na poslovima računovodstvenog referenta - da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze: 1. Vlastoručno potpisani životopis 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice) 3. Preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi 4. Potvrdu o radnom stažu ne stariju od 6 mjeseci (elektronički zapis o radnom stažu i izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 7. Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci 8. Dokaz o pravu prednosti prilikom zapošljavanja, ako ostvaruju takva prava. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama odnosno do 30.10. 2021. godine. Prijave se podnose neposredno ili poštom s naznakom »Za javni natječaj – računovodstvenog referenta«, na adresu, Centar za socijalnu skrb Vukovar, Županijska 13, 32 00 Vukovar. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Kandidati čije su prijave potpune i pravovremene pristupit će motivacijskom razgovoru (intervju). Nakon provedenog intervjua utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na intervjuu. Poziv kandidatima na intervju bit će upućen elektroničkom poštom i telefonskim putem. Intervju se boduje. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila intervjuu, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Konačna odluka o izboru kandidata donijet će se između tri (3) kandidata koji su ostvarili najviše bodova na intervjuu. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona a koji su objavljeni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/pristupinformacijama/zaposljavanjeudrzavnojsluzbi/moglobivaszanimati/908 https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Vukovar da, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VUKOVAR
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117865325
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.