Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.07.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Računovodstveni/a referent/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dom za odrasle osobe Lobor-grad
Kategorija:
Mjesto rada:
Lobor
Rok prijave:
09.07.2022.

O poslu

Mjesto rada:
LOBOR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike word
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dom za odrasle osobe Lobor-grad
Kontakt:
pisana zamolba: Dom za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131,
Ostale informacije:
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022.), članka 33. Pročišćenog teksta Statuta Doma za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, Lobor 49253 od 15. prosinca 2021. godine te izdanih Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 16. i 19. svibnja 2022. godine, a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Doma, ravnateljica Doma za odrasle osobe Lobor-grad raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme: RAČUNOVODSTVENI REFERENT– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti: - Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja Poznavanje rada na računalu
Probni rad 2 mjeseca
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja: Zamolbu (vlastoručno potpisanu)
Životopis s kontakt telefonom i e-mail adresom
Dokaz o završenoj školi (presliku svjedodžbe)
Odobrenje za samostalan rad (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
Dokaz o državljanstvu
Uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od dana objave natječaja)
Potvrdu HZMO-a o evidentiranom radnom stažu (ne stariju od dana objave natječaja)
Posebni uvjeti: da ne postoji zapreka iz članka 261., stavak 1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 18/22.)
Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na raspisani natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravu prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19.), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17 i 98/19), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: ( https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843 , https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%“0zapošljavanju.pdf ). Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dom za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, 49253 Lobor, s naznakom: „ Prijava na natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme: naznačiti naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje (medicinska sestra/tehničar, računovodstveni referent, kućni majstor ili pomoćni radnik u kuhinji), “. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor vezano uz obavljanje poslova radnog mjesta. Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti. Objavom obavijesti o izboru na web-stranicama Doma: www.lobor-grad.hr , kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku. Istekom osmoga dana od dana javne objave obavijesti o izboru na web stranici Doma, smatra se da je obavljena i dostava obavijesti o izboru svim kandidatima. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen. Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Dom za odrasle osobe Lobor-grad će prikupljene osobne podatke kandidata obrađivati isključivo u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), te ih čuvati u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124605887
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.