Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 11.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Psiholog/psihologinja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dom za žrtve obiteljskog nasilja 'Sigurna kuća'
Kategorija:
Mjesto rada:
Čakovec
Rok prijave:
11.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dom za žrtve obiteljskog nasilja 'Sigurna kuća'
Kontakt:
pisana zamolba: Dom za žrtve obiteljskog nasilja Sigurna kuća“, p.
Ostale informacije:
Temeljem čl. 115. Pravilnika o radu i sistematizaciji poslova Doma za žrtve obiteljskog nasilja «Sigurna kuća» Čakovec; Dom za žrtve obiteljskog nasilja «Sigurna kuća» Čakovec raspisuje:


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PSIHOLOGA/INJE U DOMU ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA «SIGURNA KUĆA»


N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto diplomiranog psihologa I vrste u Domu za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Čakovec, 1 izvršitelj UVJETI : - završen diplomski studij za diplomiranog psihologa /mag.psihologije (VSS) - 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci, - položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) - da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), . vozačka dozvola B kategorija Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente : - presliku diplome o stručnoj spremi, - potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima) - presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu pri nadležnom Ministarstvu - presliku Osnovne dopusnice - životopis, - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana) - rješenje Hrvatske psihološke komore o ovlaštenom psihologu, . presika vozačke dozvole.

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Urednom prijavom smatra se prijava podnesena na način određen natječajem, a koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Prijava s potrebnom dokumentacijom podnosi se u omotu poštom preporučenom pošiljkom na Dom za žrtve obiteljskog nasilja Sigurna kuća“, p.p. 160, 40 000 Čakovec, sa naznakom : „ natječaj za diplomiranog psihologa“ u roku od osam dana računajući od dana objave natječaja. Nepravilne, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, također će se uzeti u razmatranje. Sklapanje ugovora o radu s kandidatom koji nema položen stručni ispit biti će moguć uz uvjetovano polaganje stručnog ispita, u zakonski predviđenom roku. Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci, s punim radnim vremenom. Kandidati/kinje će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem elektroničke pošte, te se navedenim smatra obavljena dostava obavijesti o izboru kandidata kandidatima.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118853677
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.