Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.11.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pripravnik/pripravnica - stručni suradnik/suradnica -logoped  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Sveta Nedelja
Kategorija:
Mjesto rada:
Sveta Nedelja
Rok prijave:
02.11.2020.

O poslu

Mjesto rada:
SVETA NEDELJA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Sveta Nedelja
Kontakt:
pismena zamolba: Osnovna škola Sveta Nedelja,Svetonedeljska 21,1043
Ostale informacije:
Naziv radnog mjesta:"pripravnik stručni suradnik/suradnica" - logoped ( kroz mjeru "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva) Opis poslova:planira i programira rad,obavlja poslove u neposrednom odgojno - obrazovnome radu s učenicima,savjetuje i pomaže u radu s učiteljima,stručnim suradnicima i roditeljima,stručno se usavršava,vodi pedagošku dokumentaciju i učeničke dosjee,surađuje s ustanovama.REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Osnovna škola Sveta Nedelja Svetonedeljska 21, 10431 Sveta Nedelja KLASA: 112-01/20-01/11 URBROJ: 238/29-39-20-1 U Svetoj Nedelji, 23. 10. 2020. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) Osnovna škola Sveta Nedelja kroz mjeru HZZ – a „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“ raspisuje NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto: 1. Pripravnik stručni suradnik logoped – 1 djelatnik/ca na puno, određeno vrijeme Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19). Na natječaj se mogu prijaviti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih s najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljavaju. Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: Životopis, vlastoručno potpisan
dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja
dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
uvjerenje o nekažnjavanju nadležne ustanove da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja
elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO –a (ispis staža)
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik . Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava navedeni su na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave sa svim navedenim prilozima dostavljaju se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Sveta Nedelja, Svetonedeljska 21, 10431 Sveta Nedelja, s naznakom „za natječaj – pripravnik stručni suradnik logoped“. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave se neće razmatrati. Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pripravnika stručnog suradnika logopeda, te se neće koristiti u druge svrhe. Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole. Natječaj vrijedi od 23. 10. 2020. do 02. 11. 2020.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109818878
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.