Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 11.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pomoćnik/pomoćnica u nastavi  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJO TUĐMAN
Kategorija:
Mjesto rada:
Beli Manastir
Rok prijave:
11.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
BELI MANASTIR, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA DR.FRANJO TUĐMAN
Kontakt:
osobni dolazak: SV. MARTINA 16, BELI MANASTIR
pisana zamolba: Sv. Martina 16, 31300 Beli Manastir
Ostale informacije:
Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 6. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18., 59/19. i 22/20.) Osnovna škola „Dr. Franjo Tuđman“, Beli Manastir, Svetog Martina 16, objavljuje Javni poziv za obavljanje posla pomoćnika u nastavi u osnovnoškolskoj odgojno obrazovnoj ustanovi u sklopu projekta „Učimo zajedno 5“, koji se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda Predviđen je odabir i zapošljavanje osobe na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnoj školi kojoj je osnivač Osječko - baranjska županija, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju. Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2021./2022. Uvjeti: najmanje završena srednja škola – 4 godine
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak
Opis poslova: Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je omogućiti jednake uvjete obrazovanja kroz pružanje neposredne podrške učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno - psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera. Dodatna znanja i vještine: Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost. Poželjno: iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju (završeno osposobljavanje za pomoćnika u nastavi)
iskustvo u volontiranju
Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja zahtjeva. S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – škola će sklopiti pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Kandidati koji se prijavljuju za izvršavanje poslova pomoćnika su osobe sa završenom najmanje srednjom stručnom spremom. Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente: zamolbu za posao (vlastoručno potpisana)
životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju ili volontiranju - naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ostvareno iskustvo u radu s djecom ili volontiranje te trajanje istog)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
dokaz o hrvatskom državljanstvu
uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave ovog javnog poziva)
dokaz o osposobljenosti za poslove pomoćnika, ukoliko ga kandidat ima
ukoliko kandidat ima iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju potrebno je priložiti mišljenje supervizora i/ili preporuku škole/ustanove/udruge
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17. i 98/19.) je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja postupka. U zamolbi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente. Prijave u pisanom obliku s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se s naznakom ''Javni poziv – Pomoćnik u nastavi – NE OTVARATI!''. Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Javni poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Radni odnos sa školom zasnovat će se nakon provedenog postupka selekcije kandidata. Izrazi koji se u ovom Javnom pozivu koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118865136
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.