Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Organizator/ica programa kulture  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
CENTAR ZA KULTURU 'TREŠNJEVKA'
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
09.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
powerpoint
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
CENTAR ZA KULTURU 'TREŠNJEVKA'
Kontakt:
pisana zamolba: Park Stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb
Ostale informacije:
OPIS POSLOVA: Sudjeluje u pripremi i ostvarivanju programa koje planiraju strucni suradnici, vodi potrebne evidencije, Predlaže, dogovara i provodi potrebne dopune ili izmjene pojedine programske cjeline sa strucnim suradnicima pojedinih programa kulture, Predaje pisane prijedloge autorskih ugovora i izvođačkih ugovora, ugovora o partnerstvu, ugovora o donacijama, sponzorstvima i pokroviteljstvu ravnatelju Centra, Podnosi mjesečni izvještaj ravnatelju Centra, s vanjskim korisnicima ispunjava terminske liste, vodi evidenciju o terminima korištenja prostora svih korisnika, pismeno obavještava sudionike o rasporedu obveza, Vodi adresare svih sudionika na programu, te ih ažurira, organizira rad blagajne i po potrebi prodaje i evidentira prodaju ulaznica, Izvještava tajnika CEKATEa o oštećenjima i štetama, te neispravnosti i nestanku opreme i uredaja u prostoru Centra, Daje osnovne informacije svim zainteresiranima, posreduje na telefonskoj centrali i usmjerava i nadzire kretanje osoba koje se nađu u prostorima foajea, Organizira dostavu i distribuciju propagandnih materijala, brine o njihovom pravovremenom isticanju na predviđenim mjestima u Centru i izvan njega, Obavlja i ostale poslove koji pripadaju uz navedene poslove i poslove prema nalogu ravnatelja. Na temelju članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu Trešnjevka i Odluke Upravnog vijeća Centra za kulturu Trešnjevka, URBR: 590/2021. od 24.11.2021., Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto ORGANIZATOR PROGRAMA KULTURE 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme Uvjeti za radno mjesto Organizator programa kulture su: strucna sprema: SSS, umjetničkog smjera, radno iskustvo: 1 godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima, poznavanje jednog stranog jezika, informatička pismenost. Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis, kandidati su obvezni priložiti: presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi, presliku potvrde (vjerodostojnu ispravu) o znanju stranog jezika, presliku domovnice, elektronički zapis o radno-pravnom statusu, izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužne su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18) te Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano ili elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke. Centar za kulturu Trešnjevka koristit će se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju. Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, s naznakom "Prijava za natječaj – Organizator programa kulture" Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Natječaj je otvoren od 01.12.2021. – 9.12.2021.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118772661
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.