Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.07.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ ZEKO
Kategorija:
Mjesto rada:
Kneževi Vinogradi
Rok prijave:
12.07.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KNEŽEVI VINOGRADI, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ ZEKO
Kontakt:
pisana zamolba: Glavna 84/a, 31309 Kneževi Vinogradi
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi raspisuje NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE M/Ž Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša sprema u skladu s ranijim propisima, odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: zahtjev
životopis
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o položenom stručnom ispitu
dokaz o hrvatskom državljanstvu
presliku osobne iskanice
uvjerenje da se protiv istog ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta-odgojitelja
elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom stažu (ne stariji od mjesec dana od objave natječaja)
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Nezaposlene osobe iz čl. 102. stavak 1. od točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju propisanu čl. 103 st. 1. ZOPHBDR dostupnu na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužni su, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane čl. 9. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Isprave i dokazi prilažu se u neovjerenoj preslici. Ustanova zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja. Sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti s naznakom: „Za natječaj za odgojitelja“.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124666678
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.