Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 26.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ BAMBI SUNJA
Kategorija:
Mjesto rada:
Sunja
Rok prijave:
26.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SUNJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ BAMBI SUNJA
Kontakt:
pisana zamolba: MATIJE GUPCA 24, 44210 SUNJA
Ostale informacije:
Temeljem članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Sunja objavljuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa - ODGOJITELJ - (m/ž), 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, zamjena, rad na puno radno vrijeme Potrebni uvjeti: - završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema prema ranijim propisima, kao i završen sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja - položen stručni ispit, te ispunjenje ostalih uvjeta propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti: - pisana molba - dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a može se priložiti i presliku domovnice), - dokaz o stručnoj spremi - presliku diplome - dokaz o položenom stručnom ispitu - presliku uvjerenja - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) - životopis -dokaz o radnom iskustvu- elektronički ispis staža HZMO-a Izvornike ili ovjerene preslike navedenih isprava, kao i Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti za rad dostavlja izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu. Ukoliko kandidati smatraju da ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju postojanje uvjeta za ostvarivanje takve prednosti te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe iz članka 101. stavaka 1. - 3. i članka 102. stavaka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17) koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju temeljem odredbi navedenog Zakona, dužne su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona kojima dokazuju svoj status temeljem kojeg ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su i na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na ovaj natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na ovaj natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Bambi Sunja, Matije Gupca 24, 44210 Sunja, s naznakom „ZA NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA“, u roku 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bambi Sunja Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu Dječjem vrtiću Bambi Sunja za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira pristupnika/ te privolu na sustavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se objavljuje na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Pristupnik može u svako doba u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti isključivo putem pošte na adresu Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Riječi i pojmovi koje imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, a u tom slučaju se donosi odluka o neizboru. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni objavom obavijesti na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Bambi Sunja www.dv-bambi-sunja.hr Ovaj javni natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bambi Sunja 03.05.2022. godine. Rok za podnošenje prijava: zaključno s 26.05.2022. godine POZIV NA RAZGOVOR ZA POSAO bit će objavljen, najmanje tri (3) dana prije održavanja istog, na web-stranici Dječjeg vrtića Bambi Sunja www.dv-bambi-sunja.hr i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Kandidati mogu podići svoje dokumente u roku 60 dana od dana objave natječaja u uredu ravnatelja Vrtića
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123057984
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.