Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ ZLATNI DANI
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar-Bistrica
Rok prijave:
27.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR-BISTRICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ ZLATNI DANI
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica Klasa:020-01/13-01/1; Urbroj:2211/08-380-13-3 od 16.08.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatni dani“ Zlatar Bistrica raspisuje NATJEČAJ za prijem odgojitelja/ice ODGOJITELJ/ICA - 1 odgojitelj/ice na neodređeno, puno radno vrijeme UVJETI: sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19). Probni rad određuje se u trajanju od 90 dana. Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u preslici: životopis sa opisom dosadašnjeg rada
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice)
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana od objave natječaja
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju - ne starije od mjesec dana od objave natječaja
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - ne starije od mjesec dana od objave natječaja
potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju -ne stariju od mjesec dana od objave natječaja
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf U skladu sa Uredbom EU 20167679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da daju privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Prijave s traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu: Općina Zlatar Bistrica, Ulica Vladimira Nazora 56, 49 247 Zlatar Bistrica s naznakom “ZA NATJEČAJ - ODGOJITELJ/ICA DJEČJEG VRTIĆA “ZLATNI DANI” Zlatar Bistrica Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni (putem e-maila) u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata. Prije sklapanja Ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti i sanitarnu knjižicu. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Općine Zlatar Bistrica, te u Zagorskom listu dana 19. listopada 2021., a rok za podnošenje prijava traje do 27. listopada 2021 zaključno do 12,00 sati.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117810378
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.