Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica rane i predškolske djece  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ SUNCE
Kategorija:
Mjesto rada:
Đulovac
Rok prijave:
13.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
ĐULOVAC, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ SUNCE
Kontakt:
pisana zamolba: Dječji vrtić "Sunce", Đurina ulica 132, 43532 Đulo
Ostale informacije:
NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA ODGOJITELJA / ICE dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme
UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Sunce:
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij i specijalistički studij odgovarajuće vrste
Uz vlastoručno potpisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslika), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od dana objave natječaja), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 10/97, 107/07 i 94/13) koje ne smije biti starije od šest (6) mjeseci, uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita (preslika).
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Kandidat/kinja koji/a prema posebni propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanje dužan/na se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/na je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), dužan/na je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić „Sunce“
Đurina ulica 132,
43532 Đulovac
Uz naznaku: „Za natječaj – ne otvarati“
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sunce“.
Natječaj traje od 24.11.2021. do 13.12.2021. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118619796
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.