Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 19.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik predmeta iz sektora računalstvo  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC
Kategorija:
Mjesto rada:
Čakovec
Rok prijave:
19.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
32 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC
Kontakt:
pismena zamolba: Čakovec, Športska 5
Ostale informacije:

TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC Čakovec, Športska 5 Klasa:110-01/19-01 Urbroj:2109-58-19-22 Čakovec, 11.10.2019.g. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školama ( NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) (u daljnjem tekstu:Zakon) i Pravilnika o zapošljavanju, Odlukom Ravnatelja, Tehnička škola Čakovec, Čakovec, Športska 5, raspisuje: NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto NASTAVNIK/ICA PREDMETA IZ SEKTORA RAČUNALSTVO, 1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme u trajanju od 32 sata tjedno. Posebni uvjet: · odgovarajuća stručna sprema sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN broj 1/96, 80/99) i Kurikulumu nastavnog predmeta. Svi kandidati trebaju zadovoljavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/1996; 80/1999.) i Kurikulumom nastavnog predmeta. Dokumentacija potrebna za prijavu na Natječaj: - prijava u kojoj se obavezno navodi osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje - dokaz o traženoj stručnoj spremi/vrsti obrazovanja - životopis - dokaz o državljanstvu - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona ne starije od dana raspisivanja natječaja - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju koje se provodi u skladu s odredbama Pravilnika o zapošljavanju objavljenog na sljedećoj poveznici: http://www.ss-tehnicka-ck.skole.hr/pravilnik-o-zaposljavanju-tehnicke-skole-cakovec/ . Kandidati će o vremenu i mjestu procjene i/ili testiranja biti obaviješteni putem web stranice škole ili e maila navedenog u prijavi. Mjesto rada: Tehnička škola Čakovec, Čakovec, Športska 5 Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka Svi dokumenti mogu biti u presliku. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa, dužni su na to pravo pozvati se u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovu koje se to pravo ostvaruje. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN: 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na ovaj natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja koji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Pismene prijave sa traženom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Tehnička škola Čakovec, Čakovec, Športska 5 s naznakom „NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/ICA PREDMETA IZ SEKTORA RAČUNALSTVO. Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora putem e maila ili web stranice Tehničke škole Čakovec. Ravnatelj: Dražen Blažeka, dipl. ing

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103615005
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.