Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik hrvatskog jezika (m/ž)  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA - TROGIR
Kategorija:
Mjesto rada:
Trogir
Rok prijave:
08.11.2019.

O poslu

Mjesto rada:
TROGIR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA - TROGIR
Kontakt:
pismena zamolba: SS IVANA LUCIĆA Trogir, Put Muline 2B
Ostale informacije:

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa: nastavnik hrvatskog jezika –određeno puno radno vrijeme Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,68/18) Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, diplomu, domovnicu, elektronički zapis HZMO te potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj prilažu se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan predočiti izvornike. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili na adresu Škole s naznakom za natječaj: Put Muline 2B, Trogir Rok za primanje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja. Natječaj objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole dana 31.10.2019.godine, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31.10.2019.g. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo. Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje koji se nalazi na http://ss-ilucica-trogir.skole.hr/upload/ss-ilucica-trogir/images/static3/798/File/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja, Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole http://ss-ilucica-trogir.skole.hr/ objaviti način procjene, odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa. Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje. U pozivu će biti naveden datum, vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja, način procjene odnosno testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa Poziv će se u pravilu dostaviti putem mrežnim stranicama Školehttp://ss-ilucica-trogir.skole.hr/ Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu na svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u SŠ IVANA LUCIĆA- TROGIR , koji je dostupan na poveznici Škole http://ss-ilucica-trogir.skole.hr/upload/ss-ilucica-trogir/images/static3/798/File/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se kandidatom.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104086607
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.