Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca strojarske skupine predmeta  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
Tehnička škola Zagreb
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
03.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Tehnička škola Zagreb
Kontakt:
pisana zamolba: Palmotićeva 84, 10000 Zagreb
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., NN br. 86/09, NN br. 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14, 07/17., 68/18., 98/19., 64/20 i 151/22) TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB ZAGREB, Palmotićeva 84 raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta
I. neodređeno, puno radno vrijeme – (upražnjeno radno mjesto): - nastavnik/ca strojarske skupine predmeta………….. 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
•Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/tkinje su dužni priložiti: - životopis, - domovnicu (preslika), - dokaz o razini i vrsti obrazovanja (preslika) - dokaz o nepostojanju okolnosti (zapreka za zasnivanje radnog odnosa) iz čl.106. navedenoga Zakona, ne starije od dana objave natječaja, - elektronički ispis radnog staža (ne stariji od dana objave natječaja)
Kandidati/tkinje pisane prijave podnose na adresu Škole u roku 8 dana od objave ovog natječaja. Natječaj vrijedi: od 26.1.2023. do 3.2.2023.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz javnog natječaja. O selekcijskom postupku odnosno terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni telefonski u roku od 15 dana od dana završetka natječaja, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://www.ss-tehnicka-zg.skole.hr/katalog_info
Kandidati koji nisu izabrani mogu preuzeti zaprimljenu dokumentaciju u roku od 30 dana od dana objave odluke o izboru kandidata/tkinje, u tajništvu škole. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pisanu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja slati na adresu: Tehnička škola Zagreb, Palmotićeva 84, Zagreb, s naznakom „za natječaj“.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129809547
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.