Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 24.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medicinska sestra/medicinski tehničar  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ, PULA - CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA
Kategorija:
Mjesto rada:
Pula-Pola
Rok prijave:
24.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ, PULA - CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA
Kontakt:
pisana zamolba: Krležina ulica 33,52100 Pula
Ostale informacije:
Klasa:112-03/23-01/05 Ur.broj:2168-381-23-01
Pula, 16.03.2023.
Na temelju članka 16. točka 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 61/18, 3/19) ravnateljica Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME 4. Medicinska sestra/Medicinski tehničar (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme puno radno vrijeme, probni rad od 2 (dva) mjeseca, 1 godina radnog iskustva u struci - Rad u Odjelu zdravstvene brige i njege na lokaciji Krležina 33, a po potrebi i u Odjelu za demencije na lokaciji Mažuranićeva 10)
Uvjeti natječaja pod rednim brojem 4.: Srednjoškolsko obrazovanje za medicinske sestre/medicinske tehničare, položen stručni ispit, važeće odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu, jedna godina radnog iskustva u struci (ne odnosi se na kandidate školovane po petogodišnjem programu)
U dokumentaciji za natječaj kandidati su dužni priložiti: Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima ( e-mail adresa, broj mobitela ili telefona )
Životopis
Važeću osobnu iskaznicu, vojnu iskaznicu ili putovnicu, a u slučaju da ne posjeduje ni jednu od navedenih isprava – domovnicu
Diplomu/svjedodžbu o završenom školovanju tražene spreme, dokaz o položenom stručnom ispitu i važeće odobrenje za samostalan rad (licencu)
Dokaz o radnom stažu - elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženo radno iskustvo
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da iste dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili nepotpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i prijave se neće razmatrati. Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata/kinje ne postoji zapreka iz članka 261. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine br. 18/22, 46/22 i 119/22) pribaviti će po službenoj dužnosti i Dom. Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Domu za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, Krležina 33,52100 Pula da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odluka voditelja obrade. Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na web stranici doma www.dom-alfredo-stiglic.hr ( Izjava o zaštiti osobnih podataka ) . Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” 33/92 do 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (“Narodne novine” 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale candidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati/kinje primaju u radni odnos. Kandidat/kinja koji/a se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, Dom neće dati prednost pri zapošljavanju ukoliko se po provedenom dodatnom testiranju utvrdi da se kandidat/kinja ne preporuča ili da se izrazito ne preporuča. Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo u pisanom obliku, preporučenom pošiljkom ili poštom ili osobnom dostavom radim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 – 15:00 sati na adresu: Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, Krležina 33,52100 Pula, s naznakom: „Javni natječaj za zapošljavanje s navođenjem radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje - ne otvaraj“.
Natječaj je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici i oglasnim pločama Doma dana 16.03.2023. godine. Rok za podnošenje prijava je zaključno do 24.03.2023. godine, odnosno do popunjavanja. Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni putem web-stranice Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula (www.dom-alfredo-stiglic.hr, o nama-informacije-zapošljavanje), a sukladno članku 10. st.1. t. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131420761
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.