Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 24.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Medicinska sestra/medicinski tehničar/vozač vozila u timu 1 i timu 2 hmp  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Kategorija:
Mjesto rada:
Karlovac
Rok prijave:
24.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije
Kontakt:
pismena zamolba: Dr. Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac
Ostale informacije:
Opis poslova: medicinska sestra/tehničar, vozač vozila Tima 1 i Tima 2 HMP
Na temelju odluke Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Klasa: 510-10-02/20-01/08, Urbroj: 2133/89-02-20-04 od 28.07.2020.g., suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/20-03/133, Urbroj: 534-03-1-1/6-20-09 od 20.08.20220. i članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije (Broj: 05-19-142/2 od 13. lipnja 2019. godine), ravnatelj Zavoda Nikša Antica, dipl. iur., univ. mag. admin. sanit., raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije
Za radno mjesto: – Medicinska sestra/medicinski tehničar/ vozač vozila u Timu 1 i Timu 2 HMP – 2 izvršitelja/ice na neodređeno i puno radno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca – mjesto rada Karlovačka županija.
Uvjeti: – SSS – završena srednja medicinska škola – odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara (važeća licenca) – radno iskustvo: 1 godina na odgovarajućim poslovima u struci* – položen stručni ispit* – vozačka dozvola B-kategorije – poznavanje rada na PC-ju.
* Napomena: Na med. sestre/med. tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednjoškolsko obrazovanje od 5 godina ne odnosi se uvjet radnog iskustva i položenog stručnog ispita.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti: – životopis, – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), – preslik osobne iskaznice (obje strane) – elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZMO-a, – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), – uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do objave natječaja (izvornik ili preslik), – preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu ako kandidat nije medicinska sestra/tehničar opće njege, – preslik odobrenja za samostalan rad nadležne komore, – preslik vozačke dozvole. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/ kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o odabiru. Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti testiranje i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen. Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do popunjenja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetske stranice Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije https://www.zzhm-kz.hr/ Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj te se ona neće razmatrati. Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
108879629
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.