Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Magistar/a medicinske biokemije, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicne  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Kategorija:
Mjesto rada:
Pakrac
Rok prijave:
31.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
5 godina
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Kontakt:
pisana zamolba: Bolnička 74, 34550 Pakrac
Ostale informacije:
Temeljem članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01- 2-409/23-1 ravnatelj Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, polovica radnog vremena, korisnik mirovine na razdoblje od godinu dana 9. magistar/a medicinske biokemije, specijalist medicinske biokemije i laboratorijske medicine- 1 (jedan) izvršitelj/ica
Uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije ili studij farmacije,(VSS, VII/I stupanj), položen specijalistički ispit iz medicinske biokemije, važeće odobrenje za samostalan rad Za radna mjesta pod rednim brojem 1-6, 8-11 postoji mogućnost rješenja stambenog pitanja. Za dodatne pogodnosti molimo pogledati https://pakrac.hr/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-subvenciju-doktorima-medicine-zaposlenima-u-zdravstvenim-ustanovama-na-podrucju-grada-pakraca-za-2022-godinu/ Kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Prijavi treba obavezno priložiti: –- –- vlastoručno potpisana zamolba i životopis, dokaz o stažu osiguranja od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju (ne starija od 30 dana), dokaz o državljanstvu, odobrenje za samostalan rad (licenca,) – osim za radno mjesto br. 7; dokaz o stručnoj spremi: za radno mjesto.br.1-6, 8-11,:, diploma, uvjerenje o položenome stručnom/ državnom ispitu ; za radno mjesto br. 7: svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1.2.3./4. razreda, za radno mjesto br.1-6, 8-11: uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu/ispitu iz uže specijalizacije, za radno mjesto br.8-11: dokaz o mirovinskom statusu. Kandidati su dužni dostaviti dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima. Svi dokumenti prilažu se u preslici, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada. Na ovaj oglas mogu se prijaviti kandidati oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo. Ako se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19,84/21), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog Zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Ako se na natječaj prijave kandidati iz čl. 48. st.1-3. Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/2021), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 49. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf. Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/1992, 57/1992, 77/1992, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6, 7, 8. i 48.f. navedenog zakona. Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) za ostvarivanje prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i ostale dokaze o ispunjavanju uvjete iz članka 9. navedenog zakona – dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju– psihološko i stručno testiranje. O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana (www.ozbpakrac-bhv.hr). Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke. Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju. Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Prijavom na natječaj smatra se da su pristupnici dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz točnu naznaku „Natječaj za zapošljavanje- za zanimanje“, uz naznaku određeno ili neodređeno vrijeme ukoliko su za radno mjesto raspisane različite mogućnosti trajanja radnog odnosa; u roku od 8 dana od dana objave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131691541
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.