Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 14.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kuhar/ica  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
UČENIČKI DOM
Kategorija:
Mjesto rada:
Virovitica
Rok prijave:
14.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
UČENIČKI DOM
Kontakt:
pisana zamolba: T. Masaryka 25, Virovitica
Ostale informacije:
N A T J E Č A J Radno mjesto: Kuhar/ica, 1 izvršitelj, rad na neodređeno radno vrijeme, tjedno radno vrijeme 40 sati
Mjesto rada: Učenički dom, Tomaša Masaryka 25, Virovitica
Uvjeti koje osobe prijavljene na natječaj trebaju ispunjavati: Poslove kuhara može obavljati osoba koja ima završenu srednju školu – smjer kuhar.
Za sudjelovanje u natječaju kandidati su dužni priložiti: vlastoručno potpisanu prijavu za sudjelovanje u natječaju;
vlastoručno potpisan životopis;
presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili drugi dokaz u preslici);
presliku elektroničkog zapisa ili potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
presliku uvjerenja o nekažnjavanju da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja.
Sva dokumentacija šalje se na adresu: Učenički dom, T.Masaryka 25, 33000 Virovitica, s naznakom „za natječaj“. Na Natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola. Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete određene zakonom te ne smiju postojati zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno odredbi članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20, 151/22). Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Natječaja. Informacije o natječaju te ostali potrebni podaci i informacije bit će dostupne na internet stranice: https://udv.hr/poslovanje-i-natjecaji/natjecaji-za-posao/kuhar-ica-02-2023/ S kandidatima (koji ispunjavaju sve tražene uvjete i podnesu pravovremenu prijavu sa svim traženim dokumentima) provjerit će se znanje, sposobnosti, vještine, intelektualne sposobnosti, interes i motivacija kandidata. Prethodno provjeravanje sposobnosti provest će se razgovorom, koji će obaviti ravnateljica Učeničkog doma. Obavijest s pseudonimiziranim popisom kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i s kojima će biti proveden razgovor bit će dostupna 17. veljače 2023. od 10 sati na ranije navedenoj internet stranici, a detaljnije informacije mogu se dobiti u tajništvu Učeničkog doma (putem e-maila: [email protected] ) Razgovor s kandidatima započet će 20. veljače 2023. od 09 sati u kancelariji ravnateljice Učeničkog doma. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu s natječaja. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu koji regulira ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17, 98/19, dalje u tekstu: Zakon) da dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona, mora ispunjavati sve uvjete i podnijeti svu dokumentaciju sukladno odredbama članka 102. – 104. Zakona. Također, pozivaju se osobe koje ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja sukladno odredbama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21), uz ispunjavanje svih zakonskih uvjeta i sukladno dokazima na navedenom linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja, po okončanju cjelokupnog natječajnog postupka, kandidati će dobiti informaciju putem internet stranice: https://udv.hr/poslovanje-i-natjecaji/natjecaji-za-posao/kuhar-ica-02-2023/ S kandidatom koji bude primljen u radni odnos ugovorit će se probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca od dana početka rada. Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe. Ravnateljica: Martina Tišljar, prof.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
130132924
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.