Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 23.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kontrolor/ka za zdravstveno osiguranje  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
23.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
3 mjeseca
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Kontakt:
pisana zamolba: Bana Josipa Jelačića 2, 20000 Dubrovnik
Ostale informacije:
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje J A V N I N A T J E Č A J za prijam u radni odnos II. REGIONALNI URED SPLIT PODRUČNA SLUŽBA DUBROVNIK Ispostava Metković u Metkoviću 2. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj

Stručni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2: - SSS upravne ili ekonomske struke ili SŠS-gimnazija - 3 mjeseca radnog iskustva u struci Radni odnos zasniva se na određeno i puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika. Za navedeno radno mjesto uvjet je poznavanje rada na računalu. Ponudu na javni natječaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola.
U ponudi na javni natječaj potrebno je navesti radno mjesto na koje se ponuda odnosi i osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu) te priložiti: - životopis, - dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica, putovnica ili vojna iskaznica) - dokaz o ispunjavanju stručnih uvjeta odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba srednje škole odnosno svjedodžba o državnoj maturi) Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno i - elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu.
Radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u javnoj službi ili izvan javne službe na poslovima odgovarajuće struke i stupnja obrazovanja, uključujući i vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u odgovarajućoj struci i stupnju obrazovanja. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. rečenog Zakona koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Osobne podatke kandidata prikupljene podnošenjem Ponude za javni natječaj za prijam u radni odnos Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će obrađivati u svrhu odabira kandidata na natječaju za prijam u radni odnos, a radi sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatima. Prikupljeni podaci kandidata koji su pristupili ovom Javnom natječaju čuvat će se u roku od 5 godina od isteka godine u kojoj je postupak završen, sukladno općem aktu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o obradi i čuvanju arhivskog gradiva.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će osobne podatke kandidata prikupljene ovim Javnim natječajem obrađivati isključivo u skladu s odredbama ovog Javnog natječaja, te ih neće prenositi drugim fizičkim ili pravnim osobama, osim u slučaju onih kandidata s kojima će sklopiti ugovor o radu, a čije je podatke po sklapanju ugovora o radu, sukladno pravnim obvezama koje kao poslodavac ima, dužan prenositi drugim tijelima javne vlasti u svrhu prijave na mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i sl.
Podnošenjem Ponude za javni natječaj za prijam u radni odnos temeljem ovog Javnog natječaja podrazumijeva se da su kandidati upoznati sa svrhom i pravnim temeljem obrade njihovih osobnih podataka, a više o svojim pravima u vezi obrade osobnih podataka mogu pročitati u „Izjavi o privatnosti“ objavljenoj na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji, a prije izbora, odnosno sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju.
Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje (razgovor i/ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata). O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ponuda na javni natječaj dostavlja se neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama“.
Ponuda za radno mjesto u Područnoj službi Dubrovnik, Ispostavi Metković dostavlja se na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područna služba Dubrovnik, Bana Josipa Jelačića 2, 20 000 Dubrovnik.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123343202
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.