Glavni savjetnik za međunarodne odnose (m/ž)

3 dana do isteka

O poslu

Opis radnog mjesta:Glavni savjetnik za međunarodne odnose
Europska komisija – Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku
Bruxelles (Belgija)
(razred AD 14)

COM/2021/10401


Zadaća je Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku (GU REGIO) doprinijeti izgradnji Europske unije u kojoj ljudi u svim našim regijama i gradovima ostvaruju svoj puni potencijal. GU REGIO upravlja Europskim fondom za regionalni razvoj i Kohezijskim fondom. GU REGIO traži Glavnog savjetnika za međunarodne odnose koji će definirati i koordinirati međunarodnu strategiju Glavne uprave.

Dužnosti:
• definiranje međunarodne strategije i briga za provedbu relevantnih mjera,
• predstavljanje Glavne uprave u političkom dijalogu s trećim zemljama, o regionalnim i urbanim pitanjima,
• koordinacija s povezanim službama.

Sposobnosti:
• razvijene analitičke i konceptualne vještine te dobra politička prosudba i sposobnost stvaranja i provedbe novih ideja,
• dobro poznavanje međunarodnih odnosa u kontekstu kohezijske politike EU-a,
• izvrsne pregovaračke, komunikacijske i prezentacijske vještine.

Europska komisija provodi politiku jednakih mogućnosti te potiče prijave koje mogu pridonijeti većoj raznolikosti, rodnoj ravnopravnosti i općoj geografskoj ravnoteži.

Detaljnu objavu slobodnog radnog mjesta te uvjete za sudjelovanje i kriterije odabira možete pronaći u Službenom listu C 90 A od 17. 3. 2021.

Prijava kandidata:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Rok za prijavu istječe 21. 4. 2021. u 12 sati (podne) prema briselskom vremenu.Županija:
Država:
Belgija

O zaposleniku

Kontakt podaci

Naziv poduzeća: