Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Domar/ka - ložač/ica - vozač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić Videk
Kategorija:
Mjesto rada:
Brdovec
Rok prijave:
08.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
BRDOVEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić Videk
Kontakt:
pisana zamolba: Pavla Beluhana 2b, 10291 Brdovec
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), i čl. 46. Statuta Dječji vrtić Videk, Pavla Beluhana 2b, Brdovec na temelju odluke Upravnog vijeća raspisuje NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMAR-LOŽAČ-VOZAČ 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme UVJETI: Kandidat mora ispunjavati uvjete prema čl. 24 i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97,107/07,94/13, 89/19 I 57/22), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N.133/97), 1 godina radnog iskustva, probni rad 30 dana Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici: • Životopis (vlastoručno potpisan) • Dokaz o hrvatskom državljanstvu • Dokaza o stečenoj stručnoj spremi (SSS strojobravar, bravar, kovinotokar, električar, vodoinstalater, stolar) • Preslika vozačke dozvole "B" kategorije • Uvjerenje o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci (uvjerenje o nekažnjavanju, sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak – ne starije od 6 mjeseci (sukladno čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) • Elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZZMO), ne stariji od 30 dana Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona. *Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu. PRIJAVE NA NATJEČAJ PODNOSE SE NA ADRESU: Dječji vrtić Videk, Pavla Beluhana 2b, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko ili na mail: [email protected] u roku osam dana od dana objave natječaja ( s naznakom – prijava na natječaj ). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Videk može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18). NATJEČAJ JE OBJAVLJEN 29.11.2022. GODINE (oglasne ploče i mrežne stranice Dječjeg vrtića Videk i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128473065
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.