Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

2. stručni/a suradnik/ca u odjelu za financijsko praćenje i kontrolu eu projekata u agenciji za mobilnost i programe eu  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
AURIS HOLT d.o.o. za posredovanje u zapošljavanju
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
13.12.2019.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
AURIS HOLT d.o.o. za posredovanje u zapošljavanju
Kontakt:
pismena zamolba: AURIS HOLT d.o.o. Visočička 11, 10000 ZAGREB e-mailom: croatia@antal.com
Ostale informacije:
2. stručni/a suradnik/ca u Odjelu za financijsko praćenje i kontrolu EU projekata, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme Uvjeti: -završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - jedna (1) godina radnog staža ili pripravnik - aktivno znanje engleskog jezika - poznavanje rada na računalu Opis poslova uključuje: - sudjelovanje i pomaganje u računskoj i formalnoj kontroli analize izvješća i dodatne dokumentacije; pomaganje na nadzornim posjetima; - obavljanje pomoćnih poslova u pripremi financijskih izvješća; sudjelovanje u pripremi dokumenata iz područja rada; sudjelovanje u pripremi dokumentacije za reviziju; - arhiviranje dokumentacije - proučavanje nacionalnog i međunarodnog financijskog zakonodavstva - drugi poslovi prema nalogu nadređene osobe. Zapošljavanje na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu podrazumijeva zapošljavanje do povratka nenazočnog djelatnika uz mogućnost nastavka rada u nepunom radnom vremenu po povratku nenazočnog djelatnika u slučaju da nenazočni djelatnik odmah po povratku koristi rad s polovicom punog radnog vremena iz Zakona o rodiljnim i roditeljskom potporama. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o prije dostavljenoj dokumentaciji): - životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, u verziji Europass formata od 2017 godine nadalje (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/), - motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, - presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice, - presliku diplome/potvrde o završenom studiju (strane diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj), - potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i na kojoj stručnoj spremi; - presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak. Motivacijsko pismo treba sadržavati najmanje 1.500 znakova (1 karticu teksta) u kojem se jasno razlaže motivacija i interes za prijavljeno radno mjesto. Kao radni staž za određeno radno mjesto priznaje se onaj radni staž evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na traženoj stručnoj spremi i odgovarajućim poslovima. Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i/ili selekcijskog razgovora. Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana. Kandidati će se uputiti i na psihološko testiranje. Na temelju rezultata testiranja i razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno s 13. prosinca 2019. g.: - putem e-mail adrese: croatia@antal.com (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta - osobno ili poštom na adresu: Auris Holt d.o.o. – Antal international Network - Croatia Visočička 11 10 000 Zagreb s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“. Ukoliko se prijava vrši osobno ili poštom, u slučaju prijave na više radnih mjesta, motivacijsko pismo podnosi se za svako prijavljeno radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku. Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, odnosno, ukoliko je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se danom predaje/zaprimanja. Više o obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/obrada-osobnih-podataka/.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104663289
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.