Za visokoobrazovane najbolje su plaće u ovim gospodarskim granama

Za visokoobrazovane najbolje su plaće u ovim gospodarskim granama

Riječ je o gospodarskim granama koje već godinama predvode po visini plaća promatrane skupine radnika. Čimbenik koji pridonosi tome vjerojatno je tehnološka složenost proizvodnje.

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o plaćama u 2018. godini prema djelatnostima i stupnju stručne spreme. Podaci se odnose na radnike zaposlene u pravnim osobama.

Budući da se djelatnosti znatno razlikuju prema strukturi zaposlenih, uputno je promatrati plaće radnika na istoj razini stručne spreme. Stoga se u nastavku uspoređuju zarade visokoobrazovanih radnika u različitim djelatnostima. Posebno je zanimljiv, naravno, vrh ljestvice.

Najveću prosječnu neto plaću primali su zaposlenici s fakultetskim obrazovanjem u djelatnostima proizvodnje duhanskih proizvoda (14.921 kn) i proizvodnje pića (14.102 kn). Riječ je o gospodarskim granama koje već godinama predvode po visini plaća promatrane skupine radnika. Čimbenik koji pridonosi tome vjerojatno je tehnološka složenost proizvodnje.

Nadalje, relativno velike plaće imali su i visokoobrazovani radnici u djelatnostima promidžbe, odnosno reklame i propagande te istraživanja tržišta (13.204 kn). Izgleda kako su stručnjaci za to području veoma traženi.

Posve je očekivano da su se u vrhu ljestvice našli zaposlenici s fakultetskim obrazovanjem u djelatnostima proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka (12.438 kn). Korisna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti zasigurno su čimbenici koji pridonose nagrađivanju stručnjaka u tim granama gospodarstva.

Također nije iznenađujuća razmjerno velika prosječna neto zarada radnika s visokom stručnom spremom u proizvodnji računala te elektroničkih i optičkih proizvoda (12.126 kn). Nedvojbeno je da u navedenim djelatnostima postoji postoji potreba za stručnjacima na području računarstva i elektronike.

Sljedeća je na ljestvici, pomalo neočekivano, skupina djelatnosti koja obuhvaća proizvodnju nemetalnih mineralnih proizvoda, osim plastike. Riječ je o proizvodnji i obradi stakla, gline, keramike, cementa, betona, gipsa, kamena itd. Zaposleni u tim gospodarskim granama koji su završili sveučilišni studij ostvaruju relativno velike plaće (11.844 kn).

Cijeli članak pročitajte na poslovni.hr

Srijeda, 21.10.2020. / Darko Oračić, poslovni.hr