Sutra počinje prva isplata ‘nacionalne mirovine’, poznato koliko će je ljudi primiti

Sutra počinje prva isplata ‘nacionalne mirovine’, poznato koliko će je ljudi primiti

HZMO će naknadu isplaćivati preko poslovnih banaka

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je u utorak da 17. veljače počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za siječanj korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, a u prvoj isplati naknadu od 800 kuna dobit će 3 091 korisnik.

Za isplatu osigurano je 2 195 146 kuna iz državnog proračuna, a korisnici su u najvećem postotku žene (64,54 posto).

Do 31. siječnja HZMO je zaprimio 6822 zahtjeva, od čega je još u obradi 1507 zahtjeva koje nije bilo moguće riješiti zbog nedostajućih podataka i nepotpunih zahtjeva. Ostali podnositelji zahtjeva nisu ostvarili pravo jer ne ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe, poput duljine prebivališta u Hrvatskoj, iznosa prihoda po članu kućanstva i sl, navodi HZMO.

Najviše korisnika dolazi iz Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije te Grada Zagreba. Od 15. prosinca 2020. do 15. veljače 2021. ukupno je podneseno 7 347 zahtjeva, od čega u veljači  525.

HZMO podsjeća da pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina, neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

To je osnovni uvjet, a uz njega moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, npr. da osoba nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju te da osobni prihod i/ili prihod članova kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 800 kuna.

Uvjet je i da osoba nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da joj nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi te da nije sklopila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Iznimno, navodi HZMO, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, a najranije od 1. siječnja 2021., ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

HZMO napominje da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada, i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Članak je u skraćenom izdanju prenesen s portala poslovni.hr

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Utorak, 16.02.2021. / www.poslovni.hr