Kolektivni ugovori još 'na životu' 3 mjeseca

Kolektivni ugovori još 'na životu' 3 mjeseca

Vlada je na svojim internetskim stranicama objavila nacrt prijedloga Zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca za kolektivno pregovaranje. Njime se utvrđuju novi kriteriji reprezentativnosti sindikata i poslodavačkih udruga te ukidaju odredbe Zakona o radu o neograničenoj produženoj primjeni kolektivnih ugovora. Vlada je putem Twittera objavila i izjavu premijera Zorana Milanovića. Želimo sačuvati radna mjesta i plaće. RH je opterećena kolektivnim ugovorima. Očekujemo razumne sugovornike, poručio je premijer.

Nacrt prijedloga Zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca za kolektivno pregovaranje - dokument

Reprezentativnost sindikata vrijedila bi tri godine, a reprezentativan bi bio sindikat koji u članstvu ima najmanje deset posto radnika članova sindikata u odnosu na ukupan broj radnika članova sindikata zaposlenih kod poslodavaca koji djeluju na području za koje se kolektivno pregovara. Strukovni sindikati za stupanje u pregovore moraju imati najmanje 30% radnika te struke.

Prestaje važiti odredba članka 262. Zakona o radu
Stupanjem na snagu novoga zakona prestala bi važiti odredba članka 262. Zakona o radu koja omogućuje vremenski neograničeno produženje kolektivnih ugovora. Kolektivni ugovori koji su istekli, a na dan stupanja na snagu zakona o reprezentativnosti i dalje se produženo primjenjuju, prestali bi se primjenjivati danom sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najduže tri mjeseca od dana stupanja na snagu zakona. Kolektivni ugovori koji nisu istekli, a kojima je ugovorena produžena primjena, mogli bi se produženo primjenjivati do sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najduže tri mjeseca od isteka roka na koji su bili sklopljeni.

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever smatra kako su predloženi kriteriji reprezentativnosti više-manje dobri, no izmjenu čl. 262. ZOR-a drži potpuno neprihvatljivom te najavljuje da takvo rješenje neće dobiti zeleno svjetlo sindikata. Podsjeća da su sindikati skupili više stotina tisuća potpisa upravo protiv ukidanja produžene primjene kolektivnih pregovora. Tvrdi da predložene izmjene nisu u skladu s načelom Međunarodne organizacije rada o slobodi pregovaranja. Predsjednik SSSH Mladen Novosel dijeli Severovo mišljenje da se ZOR ne bi trebao mijenjati drugim zakonom. Dodao je da su protiv takvog rješenja sve sindikalne središnjice i HUP.

Srijeda, 23.05.2012. / hrt.hr