Inspekcija i zaštita na radu

Inspekcija i zaštita na radu

Moramo razumjeti da je inspekcija zaštite na radu državna služba. Plaće nisu neke, moraju cijele dane hodati po gradilištima, proizvodnim halama i uredima i trpjeti razne mrske poglede, ogovaranja i psovke, pogotovo ako nalete na poslodavca kome to „ne treba“ jer „neće njega nitko kontrolirati“. Nije ugodan radni dan.

No, ono što njima nedostaje za bolju provedbu kontrole je unificirani sustav tumačenja propisa iz ovog područja. Isti propis svaki inspektor tumači drugačije. I dok se možda inspekcija iz Zagreba složi s tumačenjem nekog pravilnika to ne znači da će drugi ured inspektorata tumačiti taj pravilnik na isti način. Što jedan inspektor zahtijeva, drugi možda i neće. I sad se zamislite u ulozi poslodavca koji je morao ispuniti i platiti sve obaveze propisane Zakonom i dodatnim pravilnicima da bi mu neki inspektor rekao da se dio toga na njega ne tiče i nije trebao to ispuniti. Dok će drugi puta doći drugi inspektor i tražiti potvrdu da su sve obaveze ispunjene, čak i one koje „nije trebao“ raditi.

Da se to ne bi dogodilo u nastavku je kratki pregled obaveza koje svi poslodavci moraju imati.

Kontrol Biro d.o.o. logoNavedene su samo osnovne obaveze koje su zajedničke za sve tvrtke. Postoji još dosta obaveza, ali one su ovisne o broju zaposlenih, djelatnosti kojom se tvrtka bavi, koristi li opasne tvari poput kemikalija ili kiselina i lužina i slično (preuzeto sa www.kontrolbiro.hr).

Za početak, sve tvrtke moraju imati procjenu opasnosti. To je elaborat koji služi za prepoznavanje opasnih radnji i postupaka te daje naputke za uklanjanje tih opasnosti. Svi zaposlenici trebaju biti osposobljeni za rad na siguran način i za početno gašenje požara. Poslodavac se mora osposobiti i kao poslodavac i djelatnike kao povjerenike poslodavca koji će nadgledati provođenje mjera zaštite na radu. Nadalje, treba minimalno jedna osoba biti osposobljena za pružanje prve pomoći. Ako broj zaposlenih premašuje 20 onda se osposobljava dodatna osoba na svakih daljnjih 50 zaposlenika. U obzir treba uzeti ako se radi u smjenama da u svakoj smjeni bude dovoljan broj osoba za pružanje prve pomoći. Isto vrijedi i za rad po poslovnicama.

Sljedeće je ispitivanje električnih instalacija, gromobrana, hidrantskih mreža i uređaja i strojeva s povećanom opasnosti. Stroj s povećanom opasnosti je svaki stroj koji služi za transport (viličari, dizalice, bageri,...), koji ima rotirajuće dijelove (tokarski stroj, bušilice, brusilice, motorne pile,...), plinska trošila, kotlovnice, itd. Strojevi se, u većini slučajeva, ispituju jednom u dvije godine.

Idući je stavak ispitivanje radnog okoliša u prostorijama u kojima se radi. To obuhvaća ispitivanje temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka, razina jakosti rasvjete te buka i vibracije. U nekim slučajevima se ispituju i aerozagađenja, naravno ako postoje.

Svi radnici koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada moraju imati osiguran redoviti liječnički pregled kod specijalista medicine rada.

Sva radna mjesta na kojima se dnevno više od 4 sata radi s računalom smatraju se radnim mjestima s računalom. Ukoliko u tvrtki postoje takva radna mjesta potrebno je izraditi procjenu opasnosti za radna mjesta s računalom, a zaposlenike na tim radnim mjestima redovito slati na preglede vida specijalistu.

Jedna od posljednjih stavki je Plan evakuacije i spašavanja koji mora biti prisutan u tvrtki i s njim je potrebno upoznati sve zaposlenike. U skladu s tim planom potrebno je osposobiti jednu osobu na svakih 20 zaposlenih koja će biti zadužena za vođenje evakuacije te provoditi vježbe evakuacije bar jednom u dvije godine.

O svemu je potrebno voditi evidenciju – datumima pregleda, osposobljavanja, strojevima, opasnim tvarima, pregledima, ozljedama, profesionalnim bolestima, itd. Mora postojati i knjiga nadzora u koju će se upisivati poslodavac, ovlaštenik, stručnjak zaštite na radu i inspektor.

Postoje još neke obaveze, poput stručnog osposobljavanja zaposlenika koji rukuju sa raznim strojevima i alatima, osiguravanje dovoljnog broja sigurnosnih znakova itd.

I u slučaju dolaska inspekcije ostanite smireni, i oni su u konačnici samo ljudi. I vjerujem da će inspektor imati više razumijevanja ako ste s njim ljubazni, a ne agresivni.

Kontrol biro d.o.o.

Kontrol biro d.o.o.

Kontrol biro društvo za osiguranje kvalitete d.o.o. kontrolna je kuća koja pruža cjelovite usluge iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, poslovnog savjetovanja, ispitivanja dizala i srednjoškolskog obrazovanja odraslih. Stalnim usavršavanjem kontinuirano poboljšavamo kvalitetu naših usluga, na Vaše zadovoljstvo. Više o našim uslugama možete pronaći na www.kontrolbiro.hr/usluge/.

Na www.kontrolbiro.hr možete pronaći sve informacije vezane uz navedena područja te obaveze poslodavaca koje proizlaze iz zakonske regulative. Slobodno nas kontaktirajte radi savjetovanja ili ugovaranja usluge. Stojimo Vam na raspolaganju!

Petak, 18.05.2012.