Većina hrvatskih tvrtki agilnost smatra potrebnom za opstanak u digitalnom dobu

Većina hrvatskih tvrtki agilnost smatra potrebnom za opstanak u digitalnom dobu

Konzultantska tvrtka Vetturelli provela je istraživanje među najvećim hrvatskim kompanijama kako bi ispitala stavove upravljačkih struktura o organizacijskoj agilnosti te u kojoj su fazi procesa prilagodbe kompanija za digitalno doba. U njemu je sudjelovalo 30 kompanija, odnosno članova uprava, direktora ljudskih potencijala i korporativnih komunikacija.

Prema tom istraživanju, kompanije u Hrvatskoj prepoznaju potrebe digitalnog doba, no još uvijek su u fazi promišljanja prilagodbe organizacijskog dizajna. Tako 77% hrvatskih tvrtki smatra kako je organizacijska agilnost potrebna za opstanak u digitalnom dobu, no svega 20% se smatra agilnima.

“U javnom prostoru se mnogo govori o digitalnoj transformaciji, odgovarajućim poslovnim modelima i digitalizaciji proizvoda i usluga, no zapostavlja se činjenica kako kompleksnost digitalnog doba traži promjenu svijesti i organizacijsku agilnost kako bi kompanije iznjedrile odgovarajuća rješenja i mogle brže odgovoriti na zahtjeve tržišta”, ističe Dijana Vetturelli.

Zanimljivo je kako u stavovima između visokog i srednjeg menadžmenta o važnosti i statusu uvođenja agilnosti postoji i do 50% odstupanja. Dok između 60 i 82% članova uprave ističe važnost prilagodbe organizacijske strukture, multidisciplinarnih autonomnih timova, poticanja kreativnosti, transparentne komunikacije te prihvaćanja pogrešaka i iterativnog pristupa, direktori ljudskih potencijala i korporativnih komunikacija ističu poznavanje i korištenje agilnih metoda i alata, poticanje kreativnosti i decentralizaciju donošenja odluka.

Razlike u stavovima o fazi procesa uvođenja još su izražajnije, a posebno se ističu u području transparentnosti komunikacije i prihvaćanju pogrešaka i iterativnog pristupa. Tako, primjerice, 73% članova uprave smatra kako se unutar kompanije transparentno komunicira dok se s istim slaže samo 37% srednjeg menadžmenta.

Na pitanje je li organizacijska agilnost nužnost ili utopija odgovori su povučeni u korelaciju s financijskim uspjehom ispitanika. Od tvrtki koje unazad 10 godina bilježe kontinuirani rast prihoda samo 14% nema stav o organizacijskoj agilnosti, dok 38% financijski manje uspješnih istu smatra nepotrebnom ili utopijom.

Pozitivno je da 76% kompanija smatra kako su pozitivne i spremne na promjene te da postoji svjesnost o internim ograničenjima jer od istih 47% smatra kako ne vladaju potrebnim znanjima i kompetencijama.

Srijeda, 22.05.2019. / vetturelli.com