NOVAC I KARIJERA

U svaku četvrtu tvrtku dolazi novi menadžer

ManagerU sljedećem kvartalu hrvatske kompanije namjeravaju manje zapošljavati stručnjake.

ZAGREB - Tek svaka četvrta hrvatska kompanija u idućem kvartalu planira zapošljavanje novih kadrova na direktorskim i menadžerskim pozicijama, a 13 posto kompanija već je u procesu otpuštanja upravljačkog i menadžerskog kadra.

Prvi znakovi ujednačavanja

To je pokazao globalni pregled zapošljavanja, koji kvartalno objavljuje agencija za zapošljavanje Antal International. Istraživanje je provedeno u travnju na više od 4200 kompanija u Europi, Aziji i Africi.

Globalni pregled zapošljavanja pokazuje da tržište poslova u Hrvatskoj i dalje pada, no vidljivi su prvi znakovi ujednačavanja. Trenutačni izgledi za zapošljavanje specijalista i menadžera u Hrvatskoj slični su globalnom prosjeku, ali u idućem kvartalu hrvatske kompanije namjeravaju manje zapošljavati.

Razlike u Istočnoj Europi

Riječ je o nastavku trenda usporavanja zapošljavanja. Još početkom godine 58 posto kompanija u Hrvatskoj zapošljavalo je, unatoč krizi, nove kadrove na profesionalnoj i menadžerskoj razini, a trenutačno nove kadrove zapošljava 47 posto istih kompanija. Samo 26 posto njih najavilo je da planiraju zapošljavati i u novom kvartalu.

- Broj kompanija koje trenutačno otpuštaju ili planiraju to učiniti tijekom iduća tri mjeseca ostaje nizak u odnosu na europske i globalne trendove - istaknula je Nina Anđal, direktorica Antalova ureda u Hrvatskoj.

Trend zapošljavanja smanjuje se i na globalnoj razini: s 54 posto početkom godine na sadašnjih 47 posto. Međutim, postotak kompanija koje namjeravaju zapošljavati u sljedećem kvartalu je minimalno narastao, s 43 posto na 44 posto. Istraživanje je pokazalo da situacija u zapošljavanju znatno varira u Istočnoj Europi. U Poljskoj i Mađarskoj je negativan trend, a u Bugarskoj sve više kompanija zapošljava, ali i otpušta.

G. Galović, jutarnji.hr

Srijeda, 20.05.2009.