HZMO objavio poziv osobama koje su radile u inozemstvu

HZMO objavio je poziv za osobe koje su radile u inozemstvu, a u sljedećih pet godina ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja.

HZMO objavio poziv osobama koje su radile u inozemstvu

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) poziva osobe koje su radile u inozemstvu, a u sljedećih pet godina ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja, da u područnim službama i uredima HZMO-a, prema mjestu prebivališta, podnesu zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu, kako bi im se omogućilo što brže ostvarivanje prava na hrvatsku mirovinu.

Staž koji je potvrdio inozemni nositelj u državama s kojima je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju ili se primjenjuju uredbe EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti HZMO pribraja stažu ostvarenom u Hrvatskoj kako bi se zadovoljio uvjet staža potreban za stjecanje prava na mirovinu iz hrvatskog osiguranja.

Također se pozivaju budući umirovljenici da 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za mirovinu (koji se može podnijeti mjesec dana prije prestanka osiguranja) obavijeste HZMO o namjeri odlaska u starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu te pokretanjem postupka tzv. pretkompletiranja podataka brže ostvare svoje pravo kada podnesu zahtjev za mirovinu. Obavijest se dostavlja nadležnoj područnoj službi ili uredu HZMO-a.

Preko Korisničkih stranica, na internetskoj stranici Zavoda www.mirovinsko.hr ili usluge e-Građani dostupne na portalu www.gov.hr (nakon pribavljanja odgovarajućeg korisničkog imena i lozinke u poslovnicama FINA-e), također se, uz uvid u osobne podatke, može poslati zahtjev za informativni izračun mirovine te popuniti i poslati obavijest za pretkompletiranje podataka.

Za staž ostvaren u Hrvatskoj do 1. srpnja 2013., uz popunjenu obavijest treba priložiti radnu knjižicu ili ovjerenu presliku radne knjižice, izjavu, odnosno dokaze o stažu osiguranja ostvarenom u inozemstvu ako je osiguranik radio u inozemstvu te druge dokaze o stažu koji nije u potpunosti utvrđen ili upisan u radnu knjižicu.

Iako je pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji radna knjižica ukinuta i više se ne izdaje kao javni dokument, i nadalje predstavlja javnu ispravu za razdoblja upisa staža do 30. lipnja 2013.

Tiskanice Zahtjev za utvrđivanje razdoblja osiguranja navršenih u inozemstvu i Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu te uvjeti za mirovinu i telefoni za kontakt dostupni su na internetskoj stranici ili u područnim službama, područnim uredima i ispostavama HZMO-a, a dodatne informacije mogu se dobiti na infotelefonu +3851 45 95 011 radnim danom od 8 do 16 sati.

Vijest je preuzeta sa portala poslovni.hr

Srijeda, 19.11.2014. / poslovni.hr