Kako poboljšati radnu učinkovitost

Kako poboljšati radnu učinkovitost

Osigurati pravu radnu klimu i mogućnosti za ispunjavanje navedenih potreba za svakog pojedinca u radnom timu, najteži je i najizazovniji zadatak svakog vođe.

Ukoliko se želi postići visoka motivacija pojedinaca prema ispunjenju definiranih organizacijskih ciljeva, te njihovo zadovoljstvo na radnom mjestu, vođa mora osigurati da svaki pojedinac:

1. posjeduje osjećaj osobnog postignuća na poslu kojeg obavlja, da percipira kako čini vrijedan doprinos ciljevima tima, odjela ili organizacije;

2. doživljava svoj posao kao izazovan, da percipira kako posao traži najbolje od njega, te da mu daje odgovornost da stavi u funkciju sve svoje sposobnosti;

3. dobiva adekvatnu nagradu i priznanje za svoja postignuća;

4. ima kontrolu nad onim aspektima posla koja su mu dodijeljena;

5. osjeća da se on, kao individua, razvija, da napreduje u svojim sposobnostima, odnosno vještinama i znanju.

Izazov je svakog vođe da kreira okolnosti koje potiču bolju performansu ljudi u organizacijskim jedinicama koje  vode. Ključno je pitanje svakog vođe kako to postići. Bez obzira o kakvoj se djelatnosti radi, o managerskim sposobnostima ovisi koliko će se stimulirati performansa zaposlenika. Imati ‘prave’ ljude je krucijalno, ali kad  oni jednom postanu članovi radnog tima, o ‘kapitalu’ vođe ovisi na koji će način kreirati okruženje koje utječe na  motivaciju i bolji učinak zaposlenika.

Kako vođe potiču ljude na kvalitetnije izvršenje radnih obveza i veću produktivnost

Odgovor je u kreiranju i održavanju okruženja visoke performanse. To je okruženje koje stimulira individue da kontinuirano poboljšavaju svoju performansu, svoj radni učinak.
Vođe koji kreiraju i održavaju okruženje visoke performanse uspijevaju dobiti od svojih zaposlenika veći angažman, uključenost u traženje poslovnih rješenja i veću odanost. Bolji rezultati vode većim nagradama u obliku priznanja i financijskih naknada.

Istraživanja su dokazala da kompanije koje prepoznaju i nagrađuju učinkovitost svojih zaposlenika ostvaruju povećanje profita za 27%, 50% ostvaruju veću prodaju i 50% veću lojalnost potrošača. (Gallup 2012.)

Utvrđeno je da se ljudi mijenjaju kad se mijenja njihovo radno okruženje. Visoka performansa je pitanje kvalitete  vodstva vođe, a ne ljudskog kapitala. Oni vođe koji prebacuju poboljšanje učinkovitosti svojih zaposlenika odjelima  ljudskih resursa i ne ostaju uključeni zajedno sa stručnjacima iz odjela ljudskih resursa, gube veliku priliku tj. mogućnost da utječu i upravljaju učinkovitošću svojih zaposlenika.

Koje kriterije cilj treba ispunjavati da bi stimulirao poboljšani radni učinak

Ključ za implementaciju visoke učinkovitosti u organizacije je jasnoća i učinkovitost. U radnom okruženju nužno je  definirati smjer, odnono strategiju djelovanja, standarde uspješnosti i sustav motivacije. Posao je svakog vođe da osigura jasnoću svakog od tih koncepata, kao i njihovu efektivnu implementaciju kroz cijelu organizaciju.

Mnoga radna okruženja imaju  ciljeve  koji  ne  stimuliraju  performansu, odnosno željeni učinak Ili pak sustav nagrađivanja koji zaposlenici doživljavaju kao administrativni proces.

Poduzmite korake za izgradnju okruženja visoke učinkovitosti i to:
– osigurajte da zaposlenici imaju jake razloge ostati unutar organizacije
– jasno definirajte prihvatljive standarde rada
– osigurajte da su najbolji zaposlenici prepoznati, priznati i pravedno nagrađeni

Ponašanja koja su priznata i nagrađena dokazano se ponavljaju. To je razlog zašto je u posljednjih pet godina došlo do pojave tehnologije za mjerenje, priznavanje i nagrađivanje rezultata rada zaposlenika, kao i sve većeg broja kompanija koje ulažu u te tehnologije.

Jasno je da priznavanje izvrsnosti vodi do većeg angažmana i produktivnosti zaposlenika, te ističe poželjno ponašanje koje vodi kompaniju prema uspjehu. Kombinacija najboljih praksi faktora uspješnosti kao što su SMART ciljevi, upravljanje ciljevima i nagrađivanje prema pokazateljima uspješnosti, omogućuje vođama da brzo ustanove točnu sliku njihovog trenutnog radnog okruženja i jasno ukazuju kako i koja slijedeća inicijativa može znatno povećati produktivnost.

SAVJETI POSLOVNOG SAVJETNIKA:

PET SAVJETA ZA POBOLJŠANJE RADNE UČINKOVITOSTI ZAPOSLENIKA

1. Jasna komunikacija (o standardima radne učinkovitosti i očekivanjima)

2. Redovno davanje povratne informacije o radu (redovan konstruktivan feedback)

3. Dobra organizacija posla (pomoći zaposleniku u definiranju prioriteta, pamćenju procedura i jasnoći linija odgovornosti)

4. Edukacija (konstantno unapređivanje znanja i vještina zaposlenika)

5. Tretirati zaposlenika kao individuu (uspostaviti radnu klimu povjerenja i otvorene komunikacije)


Autorica: Svjetlana Šerović Lončar

Članak je prenesen s poslovni-savjetnik.com

LinkedIn

LinkedInPratite nas na LinkedIn-u zato što svakodnevno donosimo najnovije oglase, vijesti i savjete za traženje posla i razvoj karijere -> www.linkedin.com/company/posao-hr

LinkedIn - posao.hr

Utorak, 18.08.2020. / www.poslovni-savjetnik.com