10 poslova koji bi u budućnosti mogli biti među najbolje plaćenima

10 poslova koji bi u budućnosti mogli biti među najbolje plaćenima

Mnoge se zemlje bore sa lošom ekonomskom situacijom i porastom nezaposlenosti. U SAD-u su načinili listu poslova koji bi, prvo u Americi, a onda i u ostatku svijeta, mogli u budućnosti među najplaćenijima.

Za rješavanje nezaposlenosti budući posloprimci trebali bi znati i koji će poslovi u budućnosti biti traženi i dobro plaćeni. Američki portal 24/7 wallst sastavio je listu najbolje plaćenih poslova budućnosti na temelju matrice dobivene iz Ureda za radnu statistiku SAD-a (BLS). Ovi poslovi će u idućem desetljeću rapidno rasti, neki čak do 60 posto. Nacionalna matrica o zaposlenosti obuhvatila je preko tisuću zanimanja. Ovo su ona najbolje plaćena:

1. Optičari - specijaliziraju se u brizi za oči i vid. Predviđa se da će potreba za optičarima porasti za 33 posto do 2020. godine.

2. Radni terapeuti - radni terapeuti brinuo pacijentima sa ozlijedama, bolestima ili poteškoćama kroz svakodnevne terapeutske aktivnosti. Predviđa se da će se potreba za radnim terapeutima povećati za 142, 200 novih terapeuta.

3. Veterinari - BLS predviđa da će se broj veterinara povećati za 36 posto, zbog sve većeg broja kućnih ljubimaca.

4. Medicinski specijalisti, izuzev dermatologa - Do 2020. godine broj medicinskih specijalista porasti će za 136,000 novih specijalista zbog povećanja dobne granice te potrebe pacijanata za prepisanim lijekovima.

5. Specijalisti za sluh - brinu o pacijentima koji imaju problema sa sluhom ili ravnotežom. BLS predviđa da će potreba za slušnim specijalistima porasti zbog sve starijeg stanovništa koje s godinama gubi sluh. Predviđa se da će taj porast biti oko 37 posto.

6. Zubni tehničari - Predviđa se da će porast broja zubnih tehničara biti oko 38 posto.

7. Fizikalni terapeuti - Rast potrebe za fizikalnim terapeutima biti će oko 39 posto zbog sve starijeg stanovništva kojima je potrebna njihova njega.

8. Analitičari za istraživanje tržišta i marketinški stručnjaci - BLS predviđa porast novih stručnjaka u ovim branšama za čak 400 tisuća.

9. Dijagnostički medicinski sonografi - rade u bolnicama ili drugim zdravstvenim ustanovama, gdje rade ultrazvuk te analizu dobivenih slika. Predviđa se da će porast medicinskih sonografa biti 44 posto.

10. Biomedicinski tehničari - su osobe koje brinu o održavanju biomedicinske opreme. BLS predviđa da će porast biomedicinskih tehničara biti 62 posto do kraja 2020.godine.

Ponedjeljak, 10.09.2012. / dnevnik.hr