Kvalitetni zaposlenici nužni za ostvarivanje rasta kompanije

Veliki nedostatak današnjih poduzeća leži u tome što poslodavci glede izvrsnosti radne snage razmišljaju kratkoročno.

Tvrtke će u budućnosti imati velikih problema s pronalaskom kvalitetnih zaposlenika koji su im potrebni za ostvarivanje rasta ako će zanamariti dugoročnu strategiju radne snage koja će biti usklađena s njihovom strategijom poslovanja, nedavno je upozorila tvrtka Manpower.

Upravljanje
“U sadašnjem ekonomskom okruženju poslodavci razmišljaju kratkoročno što se tiče potrebe za kvalitetnom radnom snagom i ako to ne promijene, zbog sve bržih promjena na svjetskom tržištu rada, ostat će bez talentiranih zaposlenika. Od odlične strategije poslovanja nema koristi ako nemate ljudi koji će je ostvariti”, ističe Jeff Joerres, predsjednik uprave i glavni izvršni direktor Manpowera. “Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima zahtijeva barem pet do desetgodišnji plan, koji će identificirati izvore kvalitetnih zaposlenika te koji tip vještina i znanja bi zaposlenici tvrtke trebali imati dugoročno i kratkoročno, što sve vodi do snažne strategije radne snage”, dodaje Joerres. Kratkoročno razmišljanje o strategiji radne snage uvjetovano je i dalje visokom nezaposlenošću u svijetu, no rastuća konkurentnost, promjene u demografskim trendovima, osobni izbor i razvoj tehnologije upućuju na to da su sadašnje strategije neadekvatna podrška planovima rasta tvrtki. Istraživanje koje je Manpower proveo o strategijama radne snage otkrilo je da gotovo četvrtina poslodavaca iz 36 zemalja priznaje kako njihove strategije radne snage ne podržavaju njihovu strategiju poslovanja, ili ne mogu odrediti je li tome tako. Uz to, 53 posto tih poslodavaca priznaje i da ne poduzimaju nikakve korake kako bi te dvije strategije uskladili. Kako nemogućnost pronalaska zaposlenika s pravim vještinama, na pravom mjestu i u pravo vrijeme, postaje akutna s padom gospodarstva u svijetu, tvrtke riskiraju da ostanu bez vještina potrebnih za izvršavanje svoje strategije poslovanja. “Organizacije moraju razviti stručnost u otkrivanju gdje imaju nedostatak talenata i znati ga popuniti. To znači da najproduktivnije zaposlenike i one s najvećim potencijalom treba postaviti u područja kritična za poslovanje, kao i zapošljavati nove”, naglašava Joerres.

Nedostatak talenta
Uz to, kako bi riješili problem nedostatka talenata poslodavci ne bi smjeli previdjeti ni postojeće zaposlenike koji mogu i žele sudjelovati u programima dodatnog osposobljavanja i edukacije. Zato je ključ prepoznati zaposlenike koji se mogu dodatno obrazovati i usavršavati. Iako su razvoj i usavršavanje jedan od glavnih pokretača veće produktivnosti zaposlenika i izgrađuju sposobnosti koje koriste organizaciji, Manpowerovo istraživanje pokazuje kako više od trećine poslodavaca smatra da to u njihovim kompanijama nije prioritet.

Dario Kuntić, poslovni.hr

Srijeda, 27.10.2010.