Svaka druga žena iskusila negativan utjecaj trudnoće i porodiljnog dopusta na karijeru

Svaka druga žena iskusila negativan utjecaj trudnoće i porodiljnog dopusta na karijeru

Čak 51% žena iz istraživanja je iskusilo negativan utjecaj trudnoće i porodiljnog dopusta na karijeru, od toga:

  • 43% je dobilo otkaz trudna ili nakon povratka s porodiljnog dopusta
  • 34% je degradirano nakon što su objavile trudnoću ili nakon povratka s porodiljnog dopusta
  • 23% nije promovirano zbog trudnoće i porodiljnog dopusta

Žene žele fleksibilno radno vrijeme u prvim godinama života djeteta

  • 51% žena ostaje na porodiljnom dopustu godinu dana
  • 14% do 6 mjeseci a 14% 6-12 mjeseci
  • 21% koristi porodiljni dopust duže od godinu dana

Mnoge žene bi htjele fleksibilno radno vrijeme u prvim godinama života djeteta kako bi ostvarile veću ravnotežu privatnog i poslovnog života. Fleksibilno radno vrijeme je važna pretpostavka za povećanje broja žena na vodećim pozicijama.

Žene koje su na visokim pozicijama ili imaju takve ambicije na porodiljnom dopustu ostaju do 6 mjeseci. 32% njih navodi da bi rado pristale na aranžman gdje u prvih 6 mjeseci održavaju kontakt s timom telefonom i mailom te nakon 6 mjeseci kombiniraju rad od kuće s odlascima u ured. Tome bi mogao doprinjeti i nedavno pokrenuti projekt Mamforce koji pomaže kompanijama pri uvođenju fleksibilnog radnog vremena.

Kako žene mogu umanjiti negativan utjecaj trudnoće i porodiljnog dopusta na karijeru?

Žene planiraju trudnoću ali ne i porodiljni dopust. Porodiljni dopust zahtijeva strateški pristup, od vremenskog plana, sudjelovanja u pronalaženju zamjene, utvrđivanju načina komunikacije te povratka. Ako se radi o dugom porodiljnom dopustu, posebnu pažnju je potrebno posvetiti održavanju i izgradnji mreže kontakata te vještina.

Kako poslodavci mogu aktivnije upravljati porodiljnim dopustom?

Komunikacija tijekom porodiljnog dopusta, sa strane žena i sa strane poslodavaca, je velik problem. Promjene u poslovnom svijetu su danas jako dinamične. Čak i u mjesec dana se mogu desiti velike promjene, tako da je informiranost jako važna osobito ako se radi o ženi na managerskoj poziciji.

Žene trebaju preuzeti inicijativu ovdje jer će poslodavac u protivnom vjerojatno pretpostaviti da ona ne želi nikakvu komunikaciju tijekom porodiljnog dopusta. Na poslodavcu je da se drži dogovora o komunikaciji tijekom trajanja porodiljnog dopusta.

Žene će na taj način vidjeti da se na njih i dalje računa, da njihova karijera ima budućnost što će se pozitivno odraziti na lojalnost prema tvrtci.

Fleksibilno radno vrijeme će omogućiti ženama bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života a poslodavcima manje problema s pronalaženjem odgovarajućih zamjena za žene na porodiljnom dopustu.

Povratak na posao je često povezan s krivnjom zbog ostavljanja djeteta, predrasudama prema ženama s djecom. Tu puno može pomoći mentoring žena iz tvrtke koje su bile u istoj situaciji

Istraživanje provedeno na www.womeninadria.com

Kako trudnoća i porodiljni dopust utječu na karijeru

Srijeda, 28.08.2013.