Samo Bugari imaju lošiji standard od nas

Samo Bugari imaju lošiji standard od nas

Rumunjska je dostigla Hrvatsku po visini stvarne pojedinače potrošnje njezinih građana. Kupovna moć i standard hrvatskih građana pali su na 58% prosječne kupovne moći u EU i samo je Bugarska lošija od nas.  

Objavio je to Eurostat koji tvrdi da je 2015. stvarna pojedinačna potrošnja po glavi stanovnika izražena u standardima kupovne moći varirala od 51 do 137% europskog prosjeka.

Najlošiji trojac čine Bugarska, Rumunjska i Hrvatska, a najbogatiji Luxemburg, Njemačka i Austrija. Cećina ostalih tranzicijskih zemalja smanjila je zaostajanje, a Hrvatska je nazadovala izgubivši dva postotna poena. Danijel Nestić, istraživač Ekonomskog instituta pojašnjava da je "stvarna pojedinačna potrošnja" po svojoj ideji najbolji pokazatelj blagostanja stanovništva.

"Šokantno je da nas je Rumunjska sustigla. Postoje male metodološke ograde kod identificiranja usluga koje pojedinac koristi, no metoda je ista za sve. Kad se evidentira zaostajanje kakvo smo mi imali moraju se upaliti svi alarmi", kaže Nestić. Čak su i bivše jugoslavenske republike ostvarile određenu konvergenciju, standard u Srbiji je na 45% prosjeka EU, Crnoj Gori 52%, Makedoniji 40%,a  BiH 38%. 

Vijest je preuzeta sa portala poslovni.hr

Petak, 17.06.2016. / poslovni.hr