Mobbingu izloženo 84% zaposlenika u Hrvatskoj

Mobbing - sustavno psihičko zlostavljanje na radnom mjestu, za većinu ljudi još je nedovoljno poznat pojam, pokazalo je istraživanje «Mobbing u Hrvatskoj» provedeno na internetskom portalu www.posao.hr. Čak 97% ispitanika smatra kako je mobbing tema o kojoj se premalo govori, iako je svaka četvrta osoba u Hrvatskoj izložena mobbingu.

Na forumu internetskog portala Posao.hr primijećeno je kako se sve više zaposlenih osoba susreće s raznim oblicima psihičkog zlostavljanja od strane kolega ili nadređenih, pa čak i podređenih suradnika. Mobbing se provodi u namjeri da se sruši ugled, čast i ljudsko dostojanstvo, te da se zlostavljanu osobu eliminira s radnog mjesta. Iz tog je razloga provedeno istraživanje u kojem je sudjelovalo 812 ispitanika, u najvećem broju iz grada Zagreba i Zagrebačke, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske i Osječko-baranjske županije, a najviše ispitanika, njih 80%, bilo je dobi od 25 do 44 godine.

Istraživanje je komentirala i gđa. Jadranka Apostolovski, predsjednica Udruge za pomoć edukaciju žrtava mobbinga, koja djeluje od srpnja 2004. «Osoba izložena mobbingu postaje demotivirana, smanjeno produktivna, izostaje s posla, razvija psihičke i fizičke poremećaje zbog kojih odlazi na bolovanja i u prijevremenu mirovinu. Mobbing je nalik na povredu na radu, a u sebi sadrži obilježja kaznenog djela (klevete, ucjene, zastrašivanja, prijetnje, seksualne zlouporabe) iako nije kao "mobbing" jasno definiran u Zakonu o radu» istakla je Jadranka Apostolovski.

Na pitanje o tome jesu li se ikada našli u situaciji da ih kolege, podređeni ili nadređeni psihički zlostavljaju, čak 84 % ispitanika je odgovorilo pozitivno.

82% ispitanika zlostavljače prepoznaje u svojim nadređenim suradnicima (okomiti mobbing), 17% smatra kako su to njihove kolege (vodoravni mobbing), a 1% je mišljenja kako su zlostavljači najčešće njihovi podređeni suradnici.

Ukoliko bi se susreli s psihičkim zlostavljanjem koje bi trajalo duži period vremena, 54% ispitanika bi zlostavljanje trpilo i istovremeno tražilo drugi posao, a 27% bi dalo otkaz i onda tražilo drugi posao. Čak 12% ispitanika bi trpilo takvo zlostavljanje, a samo 7% bi prijavilo poslodavaca nadležnim institucijama.

«Zabrinjavajući podatak u istraživanju jest postotak osoba koje bi trpjele zlostavljanje, a postotak od samo 7% anketiranih koji bi prijavili poslodavca nadležnim institucijama govori o tome koliko zaposleni nemaju povjerenja u rješavanje problema mobbinga putem nadležnih institucija (neučinkovita i loše organizirana inspekcija rada, sudstvo koje ne rješava radne sporove u roku od šest mjeseci i sl.)» dodala je Apostolovski.

Prema istraživanju web portala Posao.hr, posljedice mobbinga kao što su stres, sumnja u sebe, izoliranost, opća nesigurnost osjetilo je 4/5 ispitanika. Na pitanje o spolnom uvjetovanju mobbinga, ispitanici, njih 57%, smatra kako su žene češće izložene mobbingu, 42% smatra kako su i muškarci i žene i podjednakoj mjeri izloženi, dok je samo 1% ispitanika mišljenja kako su muškarci ti koji su češće izloženi mobbingu.

U zemljama EU, mobbing je samo u Francuskoj definiran zakonom gdje se kažnjava godinom dana zatvora ili novčanom kaznom.

Travanj 2005.

Ponedjeljak, 11.04.2005.