Suzbijanje rada na crno glavni cilj kolektivnog ugovora za putničke agencije

Jedan od najvećih problema hrvatskog turizma je rad na crno čije dalje širenje dovodi u pitanje i pozitivne efekte turističke sezone, te je stoga primjena Kolektivnog ugovora o putničkim agencijama, potpisanog u lipnju ove godine, od iznimne važnosti ne samo za suzbijanje sive ekonomije u toj djelatnosti nego i nelojalne konkurencije među poslodavcima.

U toj su se ocjeni danas na zajedničkoj konferenciji za novinare, na kojoj je predstavljen Kolektivni ugovor za putničke agencije, složili predstavnici Ministarstva turizma, Samostalnog sindikata ugostiteljstva i turizma Hrvatske (SSUTH) i Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA).

Predsjednica SSUTH-a Vesna Dejanović kao najvažnije je naglasila da je u pregovorima, vođenim u "dobroj vjeri", postignut maksimum dogovora za sve strane. Ugovor se odnosi na svih oko tisuću putničkih agencija koje djeluju u Hrvatskoj, odnosno na oko 80 tisuća zaposlenih u toj djelatnosti, a uz određivanja koeficijenata (od 1 do 10) i najnižih plaća (od 1.600 do 2.100 kuna) definira i sva druga prava i obveze kako zaposlenika tako i poslodavaca. Dejanović je izrazila nadu kako će se to pozitivno odraziti i na prosječne plaće zaposlenih u turizmu, koje unatoč dobrim rezultatima u proteklih nekoliko turističkih sezona i dalje za oko 17 posto zaostaju za republičkim prosjekom te iznose oko 3.100 kuna.

Predsjednik UHPA-e Ivan Pukšar naglasio je značaj Kolektivnog ugovora za sve zaposlene u putničkim agencijama budući se preko njih ostvaruje oko 80 posto sveukupnog hrvatskog turističkog prometa. Ugovor je tim važnijim što su u agencijama zaposleni većinom mlađi, visoko obrazovani ljudi, sa znanjima stranih jezika o čijem zadovoljstvu nerijetko ovisi i zadovoljstvo gostiju, dodao je Pukšar.

Čestitajući na Kolektivnom ugovoru, koji je zaključen na neodređeno vrijeme, ministrica turizma Pave Župan Rusković kazala je da je to pravi primjer dobre suradnje sindikata i poslodavaca jer samo korektni i profesionalni odnosi znače i dugoročno dobro poslovanje.

Petak, 18.10.2002. / Hina