Istraživanje o javnoj nabavi pokazalo je kako je više od 50 posto javnih naručitelja već spremno za promjene koje donosi direktiva Europske unije i novi Zakon o javnoj nabavi

Istraživanje o javnoj nabavi pokazalo je kako je više od 50 posto javnih naručitelja već spremno za promjene koje donosi direktiva Europske unije i novi Zakon o javnoj nabavi

Javna nabava kompleksan je i dinamičan sustav čija provedba zahtjeva veoma specifičan set vještina i znanja. Posljednje izmjene sustava javne nabave na razini EU desile su se 2014. godine donošenjem novih direktiva o javnoj nabavi, čije je transponiranje u zakonodavstvo država članica bilo obvezno do 18. travnja 2016. godine. Hrvatska je, kao članica EU, stoga pristupila izradi novog Zakona o javnoj nabavi koji bi ovih dana trebao ući u saborsku proceduru.

S obzirom na to da direktive donose značajne izmjene u sustav javne nabave u smislu mnogo značajnijeg korištenja kriterija kvalitete u odabiru najboljeg ponuditelja, ali i nekih drugih kriterija poput onih zelene, inovativne, održive i socijalne nabave, tvrtka Projekt jednako razvoj provela je istraživanje kojim se provjeravala spremnost naručitelja u sustavu javne nabave na primjenu nove direktive. Istraživanje je rađeno u sklopu projekta „Izvrsnošću u javnoj nabavi uvećavamo konkurentnost“ financiranog od strane Hrvatske agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije putem natječaja „Poduzetnički impuls“, a obuhvatilo je oko 25 posto aktivnih javnih i sektorskih naručitelja.

Konkretno, 264 ispitanika u Hrvatskoj testiralo je svoju spremnost po pitanju novih pravila u javnoj nabavi, kako bi se dobila preciznija slika pripremljenosti naručitelja na nove obveze i mogućnosti u sustavu javne nabave, usmjerilo ispitanike na područja za koja su im potrebne dodatne informacije ili na kojima moraju podići svoje znanje, te time osvijestiti u kojim područjima je potrebno unaprijediti znanje i prakse.

Rezultati istraživanja pokazali su vrlo dobro poznavanje materije, ali i prostor za napredak.  Naime, upitnik je sadržavao pitanja koja proizlaze iz nove direktive o javnoj nabavi, a koja još uvijek nije implementirana u hrvatsko zakonodavstvo, ali je ponudio i uvid u intenzivniju i aktivniju implementaciju mogućnosti u javnoj nabavi u dijelovima u kojima se Hrvatska dosad nije posebno istaknula – primarno u korištenju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (omjera cijene i kvalitete) te oblika zelene, inovativne, održive i socijalne nabave. 

Zanimljivo je kako je prosječna točnost na razini cijelog upitnika iznosila 53 posto, što znači kako veći dio obveznika javne nabave poznaje ili prepoznaje specifičnosti koje donosi nova direktiva, pri čemu je potrebno naglasiti kako je upitnik provjeravao poznavanje odredbi i mogućnosti u direktivi koje trenutno ne postoje u nacionalnom zakonodavstvu. Nešto su slabiji rezultati ostvareni u dijelu poznavanja formalnog dijela direktive (44 posto), dok su bolji rezultati postignuti u dijelovima koji podrazumijevaju praktičnu primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (cijene i kvalitete) te zelene, inovativne, održive i socijalne nabave (53 posto, odnosno 56 posto). Kao ključne preporuke koje proizlaze iz istraživanja može se izdvojiti pojačana potreba za edukacijom i primjenom Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD) te E-Certis baze podataka, zatim kvalitetnije korištenje uvjeta sposobnosti (odnosno uvjeta kvalifikacije ponuditelja) te jačanje prakse i primjene kvalitetnijih kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (koji uključuju trošak cjelokupnog životnog vijeka predmeta nabave, kriterije kvalitete, funkcionalnosti, dostupnosti, okolišne kriterije i kriterije održivosti, društvene značajke i drugo). Područje javne nabave iznimno je dinamično, a poslovni javne nabave postaju sve veći izazov za sve dionike uključene u proces javne nabave. Nadolazeće promjene, odnosno usklađenje propisa iz područja javne nabave s direktivama Europske unije stvaraju bolje preduvjete podjednako za naručitelje i ponuditelje. Smanjenje administrativnih prepreka i lakši pristup nadmetanjima ne može polučiti rezultate ako ključni dionici javne nabave ne prate promjene u području javne nabave i ako ne ulažu u svoje znanje. U doba kada je vrijeme najvažniji resurs, od neprocjenjive je važnosti imati jednostavan i brz pristup provjerenoj i vjerodostojnoj informaciji koja se temelji na višegodišnjem praktičnom iskustvu stručnjaka iz područja javne nabave.

 „Rezultati ovog istraživanja nam govore da postoji prostor za napredak, ali i da postoji značajno znanje kod obveznika javne nabave u područjima kojima se praktično još uvijek ne bave. Naime, na razini Hrvatske, u 2015. godini provedeno je više od 15 tisuća postupaka nabave. Pritom je kriterij ekonomski najpovoljnije ponude korišten u samo 2,4 posto slučajeva (ukupno 369 puta), kriterij zelene nabave korišten je u svega 29 postupaka javne nabave, dok se o inovativnoj, održivoj i socijalnoj nabavi još uvijek samo govori“, prokomentirala je rezultate istraživanja Ana Fresl, direktorica tvrtke Projekt jednako razvoj (PJR d.o.o.), koje je provelo ovo istraživanje u sklopu projekta.

Istaknula je, kako su s jedne strane rezultati vrlo dobri, ali i da postoji prostor za poboljšanja u ciljanim područjima, što bi povećalo razinu (kvalitetnog) korištenja modela ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) te oblika zelene, inovativne, održive i socijalne nabave – što i jest jedan od primarnih ciljeva javne nabave. 

Javna nabava na razini EU smatra se jednim od ključnih instrumenata strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast, a unapređenje i uvođenje novih pravila javne nabave na razini EU ima za cilj još više strateški koristiti javnu nabavu za ostvarenje zajedničkih ciljeva društva, kojima se osigurava najučinkovitije korištenje javnih sredstava. O značaju i potencijalu javne nabave dovoljno je spomenuti kako je vrijednost javne nabave u Hrvatskoj u 2015. godini iznosila čak 40,58 milijardi kuna, a njen udio u BDP-u iznosio velikih 12,14 posto. Upravo kroz učinkovito korištenje javnih sredstava, teži se ostvarenju ciljeva koji uključuju zaštitu okoliša, društvenu odgovornost, inovacije, borbu protiv klimatskih promjena, povećanje zaposlenosti, poboljšavanje zdravlja i druge društvene i okolišne ciljeve. Promjene su usmjerene na lakši pristup nadmetanjima i smanjenju administrativnog opterećenja i troškova u javnoj nabavi za sve gospodarske subjekte, a poglavito male i srednje poduzetnike, prepoznate kao nositelje gospodarstva i održivog rasta EU.

U novom periodu, naručitelje se dodatno potiče da veći značaj pridaju kriterijima kvalitete, pitanjima zaštite okoliša, društvenim značajkama ili inovacijama, a da pritom i dalje u obzir uzimaju i cijenu i troškove životnog ciklusa predmeta nabave“, pojasnila je Ana Fresl te dodala kao su, među ostalima, važne komponente inovativnih rješenja u postupku javne nabave, koje omogućuje javnim naručiteljima da rješavaju svoje probleme tako da ne pretpostavljaju rješenje, već ga ostvaruju u suradnji s gospodarskim subjektima.

Također, kao važnu promjenu treba istaknuti i konkretna pojednostavljenja prilikom podnošenja ponuda. „Direktive predviđaju uvođenje europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD), koja zamjenjuje dostavljanje više različitih dokaznih dokumenata u postupcima nabave. Pritom bi samo odabrani ponuditelj bio obvezan dostaviti cjelovitu fizičku dokumentaciju. Europska komisija predviđa da će ovakav pristup smanjiti administrativni teret gospodarskim subjektima za čak 80 posto. Ovo pojednostavljenje ide paralelno s poticanjem naručitelja na podjelu postupaka nabave u manje grupe kako bi se manjim gospodarskim subjektima omogućilo podnošenje ponuda“, dodaje Ana Fresl.

S ciljem pružanja dodatne pomoći i podrške obveznicima javne nabave, ali i gospodarskim subjektima, koji na tržištu nude svoje proizvode i usluge, pokrenut je i novi besplatni portal www.javna-nabava.info.

 „Portal javna-nabava.info zamišljen je kao svojevrsni centar znanja, prakse i izvrsnosti u javnoj nabavi, koji će pružati savjete stručnjacima u javnoj nabavi, kako ponuditeljima, tako i  naručiteljima. Na jednom mjestu moći će saznati kako najbolje koncipirati i voditi javnu nabavu, kako voditi žalbeni postupak, kako omogućiti svima da nauče više o procesu javne nabave te kako podijeliti najbolje primjere praksi i sl. Želja nam je da ovaj portal postane središnje mjesto za pronalaženje informacija o javnoj nabavi u Hrvatskoj te smo stoga okupili tim stručnjaka koji će na portalu redovno objavljivati stručne članke, ali i pružati savjete na temu javne nabave u Hrvatskoj“, istaknula je Mirjana Čusek-Slunjski, urednica portala www.javna-nabava.info.

Infografika:
Infografika

Portal www.javna-nabava.info
Portal javna-nabava.info rezultat je istraživanja koje je provedeno u sklopu projekta „Izvrsnošću u javnoj nabavi uvećavamo konkurentnost“ čija je svrha pružati savjete, znanja i prakse vezane uz izvrsnost u javnoj nabavi. Portal je besplatan centar znanja usmjeren na stručnjake javne nabave, kako bi se na jednom mjestu mogli informirati o svim relevantnim temama vezanim uz vođenje procesa javne nabave.

Projekt jednako razvoj d.o.o. www.pjr.hr
Projekt jednako razvoj d.o.o. (PJR) domaća je konzultantska tvrtka koja pruža usluge edukacije, savjetovanja, razvoja i provedbe projekata na područjima koja se financiraju iz fondova Europske unije. U prvih 5 godina rada preko 400 projektnih ideja pomogli su svojim savjetom, omogućili klijentima više od 73 milijuna kuna bespovratnih sredstava, pomogli korisnicima da se nose s pravilima i izazovima u upravljanju provedbom više od 70 projekata financiranih iz EU fondova, educirali preko 8.000 polaznika, napravili prvi hrvatski strip za početnike u EU fondovima i izveli prvo veliko istraživanje o tome kako se provode EU projekti u Hrvatskoj u kojemu je sudjelovalo 390 EU projekata.

Petak, 04.11.2016.