U Norveškoj...

Radnicima samo 8 minuta za WC

Radnicima samo 8 minuta za WC

Sindikat radnika u osiguravajućoj kući DNB u Norveškoj bori se protiv alarmnog sustava koji obaviještava nadređene ukoliko su radnici predugo na pauzi. Alarm se pokrene ukoliko su radnici više od osam minuta u wc-u.

Menadžeri su obaviješteni o odsustvu radnika tako što lampica kod njihovih radnih stolova svijetli.Sindikati i organizacije za zaštitu radnika pisali su DNB-u smatrajući da je to veliko narušavanje privatnosti i prava radnika.

"Svaki radnik ima drugačije potrebe. Ograničiti posjetu wc-u, pauze za cigarete ili osobne telefonske pozive na samo osam minuta je vrlo strogo i to treba prestati“, rekao je predstavnik sindikata.

Nekoliko kompanija imalo je slične restriktivne poteze.

Jedna firma naredila je svim ženama i djevojkama da nose crvene narukvice kada imaju menustraciju kako bi opravdale češći odlazak u wc.

Druga kompanija tražila je od zaposlenih da se upisuju u knjigu posjete wc-u, a treća je radnicima dala elektronske kartice za praćenje odlaska u wc.

Petak, 17.02.2012. / sarajevo-x