Kako zaposliti sezonskog radnika?

Pojednostavljen je način zapošljavanja radnika na sezonskim poslovima u poljoprivredi

Pojednostavljen je način zapošljavanja radnika na sezonskim poslovima u poljoprivredi

Zakonom o poticanju zapošljavanja, koji je na snazi od kraja svibnja 2012. godine, pojednostavljen je način zapošljavanja radnika na sezonskim poslovima u poljoprivredi.

Slijedeći dobru praksu nekih članica EU (Danska, Mađarska), Hrvatska je uvela mjeru kojom se poslodavcima omogućava da na jednostavan način legalno zaposle radnika do 90 dana, uzastopno ili isprekidano, bez prijave nadležnim tijelima socijalnog osiguranja. Istovremeno se osigurava puna socijalna zaštita osoba koje su na taj način radno angažirane. Taj je model zapošljavanja za sada dozvoljen samo u poljoprivredi, ali otvara prostor za drugačije promišljanje poticanja fleksibilnosti na tržištu radne snage, pa se valja nadati da je riječ o mjeri koja će se dorađivati i proširivati.

Poslodavci - pravne i fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost poljoprivrede mogu zaposliti radnika na temelju ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova. Poslodavac može biti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednoga gospodarstva evidentiranog u Upisniku Ministarstva poljoprivrede. Poslodavci mogu biti i registrirani ribari. Poslovi na kojima se može zaposliti radnik su povremeni i privremeni poslovi u bilinogojstvu, stočarstvu i ribarstvu.

Kako zaposliti radnika
Sklapanje ugovora o povremenim i privremenim poslovima vrlo je jednostavno. Zainteresirani radnik ili poslodavac trebaju u knjižari Narodnih novina ili u pošti kupiti obrazac ugovora o povremenim i privremenim poslovima u poljoprivredi (obrazac USP-1). Ugovor glasi na ime radnika, a koncipiran je kao knjižica s predviđenih 90 redaka za unos podataka. Kad se poslodavac i radnik usmeno dogovore o dnevnom poslu, radnik od poslodavca preuzima vrijednosni kupon koji nalijepi u knjižicu. Preuzimanjem dnevnoga kupona sklopljen je ugovor. Svaki kupon dokaz je da je za taj dan za radnika plaćen doprinos za mirovinsko osiguranje, za osiguranje od posljedica ozljede na radu i za zapošljavanje.

JabukeRadnik može tijekom jedne godine raditi na sezonskim poslovima najviše 90 dana, bilo u kontinuitetu, bilo s prekidima, pa u knjižici može imati najviše 90 kupona. Na kraju godine odnijet će knjižicu u Zavod za mirovinsko osiguranje, koji će mu evidentirati toliko dana mirovinskog staža koliko je dnevnih vrijednosnih kupona zalijepljeno u njegovoj knjižici. Ako radi 90 dana, ostvarit će tri mjeseca mirovinskog staža.
Na sezonskim poslovima mogu raditi punoljetne osobe koje se vode u evidenciji nezaposlenih, tražitelji posla koji nisu u evidenciji, čak i umirovljenici, a takav oblik radnog angažiranja neće utjecati na prava koja ostvaruju preko Zavoda za zapošljavanje niti će im biti obustavljena isplata mirovine. Na povremenim sezonskim poslovima ne smiju raditi osobe koje su u radnom odnosu, niti osobe koje koriste pravo na rodiljni odnosno roditeljski dopust.

Zarada radnika
Poslodavac i radnik ugovaraju dnevnu zaradu radnika, ali ne u iznosu manjem od 70,40 kn na dan. Poslodavac može radniku isplaćivati zaradu svaki dan ili kako se dogovore, a dužan je najkasnije do kraja mjeseca platiti 25 posto poreza na dohodak i možebitni prirez. S obzirom da je riječ o primitku koji će se oporezivati kao drugi dohodak, radnik ne mora zbog tog primitka podnositi godišnju poreznu prijavu. Šteta je što zakonodavac nije omogućio plaćanje poreza na dohodak prema stopi od 12 posto jer je riječ o primitku ostvarenom na temelju specifičnog oblika radnog odnosa. Prema najavi, provedbenim propisima Zakona o zapošljavanju bit će omogućena isplata radnikove zarade u gotovini.

Povremeni i privremeni poslovi objektivna su tržišna realnost u brojnim djelatnostima, ne samo u poljoprivredi. Poslodavcima često treba radnik samo na dan ili nekoliko dana, samo u nekoj prigodi kad je posao višestruko povećan, kao npr. prodaja božićnih drvaca, prodaja cvijeća uoči blagdana Svih svetih, u ugostiteljstvu petkom i subotom uvečer ili u dane kad se organiziraju svadbe i sl., prodaja na štandu u dane sajmova ili u drugim prigodama. Stoga je za nadati se da je uvođenje povremenih i privremenih poslova u poljoprivredi samo početak fleksibilnijega normativnog uređivanja tržišta rada u Hrvatskoj.

Kupone nabaviti na šalterima Fine po 20,09 kuna
Poslodavac koji ima interesa zapošljavati radnike na povremenim i privremenim poslovima u poljoprivredi mora prethodno kupiti odgovarajući broj dnevnih vrijednosnih kupona. Kupone izdaje Ministarstvo financija, a prodaje ih Financijska agencija po cijeni od 20,09 kn po kuponu. Ako poslodavcu ostane neutrošenih kupona, može ih najkasnije do kraja siječnja sljedeće godine vratiti i ponovno zamijeniti za novac. Kuponi izdani za 2012. neće se moći koristiti u sljedećoj godini. Za 2013. bit će štampani novi.

Petak, 15.06.2012. / Marija Zuber, liderpress.hr