Zdrava europska radna mjesta

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu pokrenula je ovoga tjedna kampanju za zdrava radna mjesta. Time žele podići svijest poslodavaca o važnosti održavanja opreme za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu i za zaštitu radnika.

Europski povjerenik za socijalnu politiku i zapošljavanje, Laszlo Andor ,na početku kampanje naglasio je da ima previše nesreća na radu uzrokovanih slabim održavanjem sigurnosti. One predstavljaju petinu svih nesreća na radnom mjestu, kazao je Andor.

Europska komisija naglašava da se nesreće događaju tijekom redovitog održavanja. Mnoge se događaju zbog nedostatka održavanja, a mnoge su rezultat slabog održavanja.

Održavanje je ključno za produktivnost, za proizvodnju proizvoda visoke kvalitete te za konkurentnost kompanija. Međutim, ono ima utjecaj i na sigurnost i zdravlje. Redovito održavanje ima važnu ulogu u eliminaciji rizika na radnom mjestu i jamči sigurnije i zdravije radne uvjete, naglašava Komisija.

Cilj je EU-a broj svih nesreća na radnom mjestu u nekoliko sljedećih godina smanjiti za četvrtinu.

Ako to želimo postići, moramo fokusirati naše napore na najčešće rizike i najosjetljivije sektore aktivnosti, tvrtke i radnike, kaže Komisija.

Radnici na održavanju suočeni su s brojnim rizicima jer rade u bliskom kontaktu sa strojevima, često pod vremenskim pritiskom ili u specifičnim radnim uvjetima.

Izloženi su buci i vibracijama, iznimnoj vrućini ili hladnoći, kemijskim i biološkim rizicima, psihosocijalnim rizicima kao i svim tipovima nesreća uzrokovanih radom sa strojevima koji su veliki i teški.

Četvrtak, 29.04.2010. / hrt.hr