Muškarci će imati barem 10 dana plaćenog očinskog dopusta

Muškarci će imati barem 10 dana plaćenog očinskog dopusta

Europski parlament izglasao je novu direktivu o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika, prema kojoj će muškarci imati minimalno 10 dana plaćenog očinskog dopusta nakon rođenja njihova djeteta. Uz to uvodi se novo pravo na plaćeni dopust za skrb o bližim srodnicima.

Nova direktiva stupa na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu EU-a, a države članice imaju rok od tri godine unutar kojeg nova pravila moraju unijeti u svoja zakonodavstva.

Direktiva, između ostaloga, predviđa najmanje deset radnih dana očinskog dopusta plaćenog jednako kao bolovanje, dva mjeseca neprenosivog plaćenog roditeljskog dopusta, pet dana godišnjeg dopusta za njegovatelje i fleksibilnije uvjete za rad, uključujući rad na daljinu.


Ostatak članka pročitajte na: index.hr

Četvrtak, 04.04.2019.